Zoek op deze website
 
Kerkdiensten
Alle diensten 
18 augustus
10:30 Sittard, Johanneskerk
22 augustus
15:30 Beek-WZC Franciscus
25 augustus
09:00 Urmond
25 augustus
10:30 Geleen, Ontmoetingskerk
Welkom!
 
  Graag zijn wij een gemeente die voor u en jou iets kan betekenen en waar het elkaar ontmoeten waardevol is. Dat kan op zondag maar ook in de week. Als u niet zo’n kerkganger bent is er door de week van alles te doen. Voorbijgangers, toeristen, belangstellenden, wij heten u en jou van harte welkom in onze protestantse gemeente in Zuid-Limburg.   Ds Pier Prins
 _________________  
Nieuw seizoen Kringenwerk
 
Het interkerkelijk kringenwerk start binnenkort weer met een nieuw programma voor het seizoen 2019-2020. Deze keer verandert er wat. We presenteren voortaan een gezamenlijk programma met het winterwerk van Sittard-Grevenbicht. Er komt ook een gezamenlijk programmaboekje uit, wat op aanvraag beschikbaar komt. Het wordt dus niet meer bezorgd op het adres van de bekende deelnemers aan de kringen. Ook komt het programma op een vernieuwde website www.kringenwerk.nl. De website en het boekje zijn in voorbereiding en komen binnenkort uit. Op die website kunt u zich opgeven voor een kring; schriftelijk kunt u zich aanmelden op het adres (brievenbus) van de Ontmoetingskerk. Enkele kringen starten al in september. Zie hiervoor de agenda.
[Opgenomen op: 12-08-2019]
Een spannende tijd, met ook zorgen
 
We bevinden ons in een spannende tijd, die ook wel wat zorgen met zich meebrengt. In de SPRING!-dienst van 19 mei ging het over Jozef, die eerst in de put belandde en later zelfs uitzichtloos in de gevangenis terecht kwam. Hij behield steeds zijn vertrouwen in God. Ook, en misschien wel juist in moeilijke situaties staat God naast ons en geeft ons zijn goedheid (Gen. 39:21). Dat geeft moed om samen verder te gaan. We wensen u allemaal een goede en inspirerende zomertijd toe! Bertha Verkerk en Marnix van Gurp
[Opgenomen op: 03-07-2019]
Ook in 2020 Spring! diensten
 
Het kerkdienstenrooster voor 2020 is bijna klaar. Het gaat in grote lijnen hetzelfde zijn als dat van 2019. Ook in 2020 zullen er weer 5 SPRING!-diensten worden georganiseerd.
[Opgenomen op: 03-07-2019]
Communicatie/Nieuw kerkblad
 
Op gebied van Vorming, Bezinning en Communicatie is heel veel gaande. De kerkbladredacties van beide kerkbladen (Gaandeweg, Kerknieuws) hebben besproken hoe ze kunnen komen tot één enkel kerkblad voor onze gezamenlijke gemeentes. Het lijkt erop dat een gulden middenweg gevonden wordt met een verschijningsvorm van 1x per maand en in eigen beheer gedrukt. In september bekijkt en bespreekt de kerkenraad een eerste proefexemplaar en we verwachten dat in oktober een eerste proefnummer van een gezamenlijk kerkblad zal verschijnen. Ook wordt er actief bestudeerd hoe het Sittard-Grevenbichtse Winterwerk en het Geleen-Beek-Urmondse Kringenwerk geïntegreerd kunnen worden met één boekje en één website.
[Opgenomen op: 03-07-2019]
Communicatie/Nieuw kerkblad
 
Op gebied van Vorming, Bezinning en Communicatie is heel veel gaande. De kerkbladredacties van beide kerkbladen (Gaandeweg, Kerknieuws) hebben besproken hoe ze kunnen komen tot één enkel kerkblad voor onze gezamenlijke gemeentes. Het lijkt erop dat een gulden middenweg gevonden wordt met een verschijningsvorm van 1x per maand en in eigen beheer gedrukt. In september bekijkt en bespreekt de kerkenraad een eerste proefexemplaar en we verwachten dat in oktober een eerste proefnummer van een gezamenlijk kerkblad zal verschijnen. Ook wordt er actief bestudeerd hoe het Sittard-Grevenbichtse Winterwerk en het Geleen-
[Opgenomen op: 03-07-2019]
Inventarisatie Kerkgebouwen
 
De werkgroep Kerkgebouwen heeft uitstekend werk verricht in de inventarisatie van ideeën en behoeften met betrekking tot de kerkgebouwen.  In fase 1 is vooral gekeken naar de wensen van ons als gemeenteleden, nu gaat de werkgroep verder met fase 2 waarin ook bekeken wordt wat de waarde van onze gebouwen is voor de buitenwereld. Bericht van de commissie gebouwen.
In de afgelopen maanden heeft de commissie de gemeenteleden op twee momenten gevraagd hun inbreng te geven: De stickeractie en de  omkeervragen. Op de stickeractie in april is enthousiast gereageerd. Bijna 1400 stickers zijn geplakt bij de 23 verschillende aspecten. Dat wil zeggen een deelname van ongeveer 140 gemeenteleden. Daar zijn we heel blij mee. In de tabel ziet u waar de stickers geplakt zijn
.
Daarna hebben we in mei nog de omkeervragen gesteld: welke verbeteringen zou je graag zien als de keuze zou vallen op het “andere” gebouw. Wij waren erg nieuwsgierig naar uw mening over wat belangrijk voor u is ( en wat dus minder) . Bovenaan staat de akoestiek tijdens de dienst met 137 stickers.  Zoals ook uit de antwoorden op de omkeervragen blijkt, is de verstaanbaarheid van de preek inde Ontmoetingskerk een probleem voor een behoorlijk aantal gemeenteleden uit Sittard, dit ondanks aanpassing aan de geluidsinstallatie en een nieuwe, sterk verbeterde ringleiding. Om een goede keuze te kunnen maken tussen de beide gebouwen is het nodig dat op korte termijn door deskundigen gekeken wordt wat er aan de hand is en wat er mogelijk is om de verstaanbaarheid in de Ontmoetingskerk te verbeteren. Daarvoor zijn kontakten gelegd. Het blijkt lastig om goede (meetbare) criteria voor al deze aspecten te ontwikkelen. Dat had de kerkenraad wel aan de commissie gevraagd. Om tot een totaal afweging te kunnen komen zou je die bovendien ook nog moeten kunnen “optellen”, moeilijk omdat de aspecten van heel verschillende aard zijn. De commissie heeft dit op 11 juni met het Moderamen besproken. Afgesproken is om voorlopig het ontwikkelen van de criteria niet verder te vervolgen. Wat we als vervolg wel gaan doen is om voor alle aspecten een rapportcijfer aan beide gebouwen te geven. Bij een eerste oefening daarmee blijkt dat per aspect het rapportcijfer – met uitzondering van de akoestiek - meestal dicht bij elkaar ligt. En er dus niet een duidelijke keuze voor een van beide gebouwen uit rolt. Maar we gaan het als commissie –ieder individueel- wel doen. De omkeervragen zijn door minder mensen beantwoord, totaal ongeveer 40. Van de 27 Sittardse antwoorden hadden 17 betrekking op het verbeteren van de akoestiek in de Ontmoetingskerk. Verder waren er opmerkingen over de sfeer in de kerkzaal; vanuit Geleen zou men de Johanneskerk wel graag wat uitnodigender en gezelliger willen, vanuit Sittard komt de wens om de kerkzaal in de Ontmoetingskerk wat meer licht te geven en de aanblik wat rustiger. Hoe verder?
Met het moderamen hebben we afgesproken dat we fase 1 verder afronden en na de zomer verder gaan met fase 2. Dan komen er nog een heel aantal punten aan de orde die we in de stickervragen niet hebben meegenomen, zoals de technische staat van de gebouwen, operationele kosten, verhuur, etc die bij een afweging ook van belang zijn. En gaan we in gesprek met de buitenwereld om te kijken wat de ontwikkelingen en mogelijkheden op gemeentelijk niveau en in het vastgoed zijn. We vinden het belangrijk om u goed op de hoogte houden, dus na de zomer hoort u weer van ons. Met vriendelijke groet,
De commissie gebouwen.
[Opgenomen op: 03-07-2019]
Afscheid Joachim Stegink
 
In de dienst van 2 juni hebben we afscheid genomen van Ds Joachim Stegink. Met een lach en een traan, op ludieke wijze en op serieuze toon, maar met veel dankbaarheid voor wat hij voor ons betekend heeft. Na 17 jaar bij ons dominee geweest te zijn, is hij vertrokken naar onze buurgemeente in Parkstad. Het afscheidscadeau, een prachtig schilderij van Hennie van de Steeg getiteld “Gesprek” was zeer passend: Joachim als (s)preker en Joachim als luisteraar. Op 9 juni deed Joachim intrede in de Pelgrimskerk in Brunssum, ook daar begeleid door een afvaardiging uit onze gemeente.
Zijn vertrek heeft bij ons wel een groot gat achtergelaten. Onze huidige predikanten, Irene Pluim en Pier Prins, zijn al vol belast met allerlei taken en kunnen niet zomaar het werk van Joachim overnemen. Dat betekent dat de wijken Sittard-Oost, Sittard-Noord en Grevenbicht nu vacant zijn als het om predikantsondersteuning gaat. In noodgevallen zijn uiteraard wel Irene (Sittard) en Pier (Grevenbicht) beschikbaar.
Kwetsbaar
Dit weerspiegelt wel dat onze gemeentes in een kwetsbare situatie terecht zijn gekomen. We hebben niet steeds meer de menskracht om pastoraat en diaconaat in te vullen zoals we graag zouden willen. Dat is soms pijnlijk. Aan de andere kant vinden er op allerlei plaatsen activiteiten plaats en zoeken mensen elkaar op om contact te hebben en geloof te delen en in praktijk te brengen. Het is belangrijk dat wij elkaar weten vast te houden en te enthousiasmeren. Laten we vooral die dingen doen, die onszelf energie geven. Dan gaat er weer wat broeien en bloeien!
[Opgenomen op: 03-07-2019]
Nieuwe inzameling Engele van Zitterd-Gelaen
 
Gedurende 3 weken, op zondag 7, 14 en 21 juli  zal er zowel in de Johanneskerk als in de Ontmoetingskerk  ingezameld gaan worden! Deze keer kunt u houdbare voeding inleveren op de tafel in de hal. Denk hierbij aan bv. blikken met gepelde tomaten, champignons, tomatenpuree, asperges, pannenkoekmeel, limonade,  bouillonblokjes, pakjes soep e.d. U kunt ook een financiële bijdrage leveren. Hiervoor staat er een collectebus klaar. We hopen dat we weer op u kunnen rekenen! 
Mocht u  vragen hebben dan kunt u terecht bij de contactpersonen:
Irene van Gurp, e-mail: i.stolte@hetnet.nl
Joke Bos, e-mail: joke.bos@planet.nl
[Opgenomen op: 03-07-2019]
Bizarre Bijbelverhalen in de zomerkerkdiensten
 
In de Bijbel komen we verhalen tegen die ons op zijn minst de wenkbrauwen doen fronsen. Verhalen over wraak, moord en doodslag. Over (seksueel) geweld en machtsmisbruik. Verhalen waarin mensen beledigd en gekrenkt worden. Het zijn lastige verhalen omdat ze zo ingaan tegen onze normen en waarden en tegen onze geloofsvoorstellingen. Het zijn in onze ogen vaak inhumane verhalen. Wat moeten en kunnen we met dit soort Bijbelverhalen, temeer daar God er vaak ook een rol in speelt? Moeten we die verhalen maar links laten liggen? Of is het de moeite waard om ons eens te verdiepen in die voor ons aanstootgevende verhalen? Ik kies voor het laatste. Daarbij gaat het er ook om hoe we die verhalen anno nu lezen en moeten wegen. In een aantal kerkdiensten in de zomermaanden wil ik drie van die vreemde Bijbelverhalen er uitlichten en uitleggen. Waarbij ik graag gebruik maak van het boekje “Vreemd en bizar, lastige Bijbelverhalen” van Piet Schelling. Op zondag 11 augustus gaat het over hoe een paar beren 42 kinderen verslinden omdat die kinderen de profeet Elisa uitgescholden hebben voor kaalkop (II Koningen 2: 23 - 24). Op zondag 18 augustus richten we ons op Lot en diens familie in de stad Sodom. Daar gebeuren huiveringwekkende dingen: inwoners van Sodom die de gasten van Lot belagen, de stad die door vuur vernietigd wordt, Lots gezin dat aan de ramp weet te ontkomen en zijn vrouw die in een zoutpilaar verandert (Genesis 19: 1 - 29). Op zondag 1 september vernemen we hoe Jezus een Kanaänitische vrouw geen woord waardig keurt, nadat zij Jezus om medelijden had gevraagd in verband met haar zieke dochter. We horen hoe Jezus aanvankelijk afwijzend op haar roep om hulp reageert en daarbij zelfs het woord “honden” in zijn mond neemt (Mattheüs 15:  21 - 28).
[Opgenomen op: 03-07-2019]
Beamer machinisten en Powerpointmakers gezocht
 
Het komt steeds vaker voor, dat de Liturgie in de kerkdienst via een beamer op een groot scherm wordt geprojecteerd. Het heeft ook voordelen, want de liederen worden op het scherm weergegeven zodat er dan geen liedboeken gebruikt hoeven te worden, maar ook kan de preek bijvoorbeeld geïllustreerd worden met afbeeldingen of korte filmfragmenten en zo de dienst verlevendigen. Voor dit alles zijn twee soorten “specialisten” nodig, namelijk zij die een beamer kunnen instellen en bedienen en…liefst ook een groep, die een “Liturgie-powerpoint” kunnen maken, zowel in Geleen als in Sittard. De kerkenraad heeft mij verzocht om te komen tot beamer-teams voor Geleen en Sittard. Het leren bedienen en instellen van een beamer vergt al naar gelang het aantal deelnemers twee bijeenkomsten van ongeveer 2 uur, waarin het oefenen voorop staat. Het leren maken van een Liturgie-Powerpoint vergt enige computer- kennis en het kunnen beschikken over een laptop met het Microsoft Office-programma van 2016. (of Office 365). Alleen met deze versies zijn alle bewerkingen mogelijk. Oudere versies werken namelijk niet volledig met wat er in de cursus wordt aangeboden. De cursus Liturgie- Powerpoint beslaat drie avonden van 19.30–22.00 uur. Tijdens de cursus leren we ook hoe we liederen van Liedboek online kunnen downloaden. Hiervoor is een abonnement nodig (de kerk heeft één abonnement). Helaas kunnen niet meer personen tegelijkertijd van dit abonnement gebruik maken. Ik zelf heb ook een abonnement, zodat we in de cursus met twee personen tegelijkertijd kunnen oefenen. Het zou fijn zijn als er zich voor beide cursussen ongeveer 6 mensen zouden opgeven (het liefst 3 uit Geleen en 3 uit Sittard)
U kunt zich bij mij opgeven (steenruud@gmail.com) onder vermelding van “Beamer-bediener” of “Powerpont-maker”. U kunt zich ook voor beide cursussen opgeven. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mij telefonisch bereiken: 046-443 44 66. Na aanmelding bekijken we welke avonden het meest geschikt zijn. De cursus wordt gegeven in de Ontmoetingskerk, waar we gebruik kunnen maken van de wifi -verbinding. Graag tot ziens op de eerste cursusbijeenkomst.
Ruud Steen  
[Opgenomen op: 11-06-2019]
Kerktuintreffen Urmond: terugblik
 
Het ligt alweer even achter ons: het kerk-tuin-treffen op zondag 26 mei. Aan het begin van die week zag het er nog sombertjes uit met het weer. Het zou spannend worden of de mooie kerktuin mee kon doen in het geheel. Ik heb die week nauwgezet het Limburgse weerbericht gevolgd. Bijna elke dag werd de voorspelling wat beter, steeds weer een graadje erbij en een regenkans minder. En gelukkig konden we inderdaad na afloop van de kerkdienst naar buiten, naar de mooie tuin, die al vele jaren professioneel en perfect onderhouden wordt door Gerrit en Dora. Maar voordat we de tuin konden betreden, hadden we eerst onze kerkdienst. Die was vrolijk. De cantorij werkte mee. Nico bespeelde het orgel dat het een lieve lust was. Op weg naar Pinksteren zongen we alvast liederen over de Geest. De Lokale Omroep van Stein was present, zodat later ook mensen thuis de kerkdienst mee konden maken. En de kerk zat bijna helemaal vol. Zo’n zeventig mensen waren er. Uit Urmond en omgeving: Uit Grevenbicht, Sittard, Geleen, zelfs uit het asielzoekers-centrum in Sweikhuizen. Jong en oud was er. Zo ook een zestal inwoners van Urmond, die uit belangstelling waren gekomen. Met de canon “zingend in het gras” (Liedboek nr. 988) verlieten we de kerk. Buiten stond de koffie klaar. En ook deze keer had Ria weer een mooi raadspel. Onze reukorganen wilde ze wel eens testen.  Ze had in acht potjes watjes met diverse geuren gestopt. En aan ons was het om de juiste geur te vast te stellen. Ik bakte er zelf weinig van. Ik geloof dat ik alleen azijn thuis wist te brengen. Maar sommige groepjes hadden een prima resultaat geboekt. Ondertussen waren de soep en de broodjes gearriveerd, wederom klaargemaakt door Wim en Loes. En zowel soep als brood smaakten voortreffelijk. Daarna nog even een gezellige nazit en toen liep het kerk-tuin-treffen op zijn eind. We mogen terugzien op een fijne dag, waarvoor vele zich ingezet hebben. En die verdienen allemaal een hartelijk woord van dank!  
[Opgenomen op: 11-06-2019]
Ontmoeten op zondagmiddag: nieuwe serie!
21 juli
Ontmoeten op zondagmiddag: nieuwe serie! 
Wordt wegens succes gecontinueerd op:
16 juni/21 juli/18 augustus/15 september 2019
Steeds tussen 14.30 en 16.30 uur
In de Herberg van de Ontmoetingskerk
Emmaplein 50  Geleen
Onder het genot van een aangeklede kop koffie of thee gezellig een praatje maken, een spelletje spelen
(sjoelen is favoriet)
en genieten van een kort filmisch en grappig intermezzo. De toegang is vrij, een vrijwillige gave in het busje
wordt op prijs gesteld
[Opgenomen op: 11-06-2019]
Pastorale hulp na vertrek ds. Stegink
 
In verband met het vertrek van ds. Joachim Stegink naar Parkstad zijn voor de korte termijn de volgende afspraken gemaakt voor zijn vervanging:
1. Voor de kerkdiensten waarin ds. Stegink na 2 juni 2019 zou voorgaan, zijn andere voorgangers gevonden. U vindt de details op de website.
2. Voor pastorale hulp zijn de pastoraatsteams uw eerste aanspreekpunt. Zij kunnen voor de wijken Noord en Oost bij verzoek om pastorale hulp in crisissituaties doorverwijzen naar ds. Irene Pluim en voor Grevenbicht naar ds. Pier Prins.
3. Voor uitvaartdiensten is ds. Pluim beschikbaar. Als ds. Prins is gevraagd voor een pastorale situatie in Grevenbicht waarop een uitvaart volgt, dan zal hij die (zo mogelijk) doen.
Met het vertrek van ds. Stegink is er helaas ook minder capaciteit voor pastorale ondersteuning beschikbaar. Misschien kan daardoor niet altijd aan uw verzoek om pastorale hulp worden voldaan Wij vragen daarvoor om uw begrip en werken aan een definitieve oplossing.
Verder willen wij u erop wijzen, dat ds. Pier Prins op maandag- en woensdagochtend niet beschikbaar is in verband met zijn activiteiten voor Zuyderland.
Namens de kerkenraad
Germ Visser
Scriba PGSG
[Opgenomen op: 26-05-2019]
Zomerstop Passage
18 september
Zomerstop Passage 
Passage heeft in de zomermaanden geen ledenbijeenkomsten maar in september gaan wij weer van start. Op woensdagmiddag 18 september beginnen we het seizoen met een lezing “Van panfluit tot pijporgel”. Heeft u interesse? Wij nodigen u van harte uit om eens kennis te komen maken.   Wij wensen u allen een mooie, zonnige zomer toe.
[Opgenomen op: 22-05-2019]
Afscheid Joachim Stegink
2 juni
Afscheid Joachim Stegink 
Op zondag 2 juni neemt ds. Joachim Stegink  afscheid van de Protestantse Gemeente van Sittard- Grevenbicht in verband met zijn vertrek naar de Protestantse Gemeente van Parkstad (Heerlen, Brunssum en Landgraaf). Ik weet nog dat hij naar Sittard kwam. Ik was bij zijn intrededienst, waarin hij bevestigd werd door André van den Bor. Nu verlaat hij de Gemeente van Sittard-Grevenbicht. Ook voor onze gemeente heeft hij veel gedaan en betekend. We willen hem daarom van harte danken voor al zijn inzet. En we wensen hem een hele goede en inspireerde tijd toe in zijn nieuwe gemeente. De afscheidsdienst is op zondagmorgen 2 juni om 10.30 uur in de Johanneskerk in Sittard. Een week later met Pinksteren is zijn intrededienst in de kerk in de Pelgrimskerk te Brunssum om 14.30 uur
[Opgenomen op: 22-05-2019]
Tafel van Hoop
30 juni
 
Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. Wij willen in het kader daarvan op zondag 30 juni in de Ontmoetingskerk een themadienst houden. Na afloop is er de Tafel van Hoop: op initiatief van Kerk in Actie worden er Tafels van Hoop gedekt in veel gemeentes in het land:  een maaltijd delen samen met de mensen uit de AZC-s, maar uiteraard ook met vluchtelingen waarmee gemeenteleden op een andere manier contact hebben. dat hoeven niet perse christenen te zijn. Iedereen wordt uitgenodigd wat te eten vanuit hun eigen cultuur mee te brengen om samen een mooie maaltijd samen te stellen. Misschien kan er ook wat muziek gemaakt worden,  en vooral elkaar ontmoeten is belangrijk. Iedereen is welkom. Als u een idee heeft: meld het ons! Zoals u misschien al weet, is er een werkgroepje gevormd vanuit onze beide gemeenten, om de mensen in het AZC Sweikhuizen te bezoeken. We lezen dan met elkaar de bijbeltekst van de volgende zondag en praten daarover. Ook bidden we vaak met elkaar het Onze Vader, in het Nederlands. Op deze manier kunnen de gasten vanuit het AZC de diensten beter voorbereid bijwonen.
De betrokkenheid vanuit onze gemeenten wordt  zeer gewaardeerd.
Hun leven is niet eenvoudig: het wachten duurt lang, de spanningen kunnen oplopen. Velen maken zich grote zorgen voor de toekomst, voor zichzelf maar zeker ook voor hun kinderen. En ze missen hun familie die vaak nog in het land van herkomst wonen.
Een “kerkfamilie” kan dan heel belangrijk zijn. Bij het werkgroepje kunnen we nog wel versterking gebruiken. Het hoeft  niet heel veel tijd te kosten, en kan ook voor jezelf waardevol zijn.
Ook in het AZC zelf is genoeg te doen: voor de peutergroep worden nog vrijwilligers gezocht en er zijn altijd mensen nodig voor taallessen.
Contactpersonen: ds. Pier Prins en diaken Joke van der Steen.  
  
Schuif aan bij Tafels van Hoop
   Eet mee met en voor vluchtelingen
Zondag 30 juni, na afloop van de dienst, in de Ontmoetingskerk.
[Opgenomen op: 18-05-2019]
Actueel Agenda


Site Login & Privacy

Een product van Class Automatisering Geleen | © 2014-2018