Zoek op deze website
 
Kerkdiensten
Alle diensten 
20 oktober
10:30 Sittard, Johanneskerk
24 oktober
15:30 Beek-WZC Franciscus
27 oktober
09:00 Beek
27 oktober
10:30 Geleen, Ontmoetingskerk
Welkom!
 
  Graag zijn wij een gemeente die voor u en jou iets kan betekenen en waar het elkaar ontmoeten waardevol is. Dat kan op zondag maar ook in de week. Als u niet zo’n kerkganger bent is er door de week van alles te doen. Voorbijgangers, toeristen, belangstellenden, wij heten u en jou van harte welkom in onze protestantse gemeente in Zuid-Limburg.   Ds Pier Prins
 _________________  
Ontmoeten op Zondagmiddag
 
 

Komende zondagmiddag 15 september is er weer een Ontmoetingsmiddag in de Ontmoetingskerk.

  Ook op 13 oktober en 10 november zijn de volgende "Ontmoeten op Zondagmiddag" middagen weer gepland. Voor een praatje, spelletje en een kop koffie. Elke keer is er een amusant intermezzo en elke keer is het ook weer een gezellig samenzijn. Iedereen is van 14.30 uur tot 16.30 uur van harte welkom in de Herberg van de Ontmoetingskerk in Geleen, toegang is vrij.

[Opgenomen op: 12-09-2019]
Oogstmarkt (2 van 2)
10 november
 
Ook dit jaar organiseert ZWO weer de jaarlijkse Oogstmarkt op zondag 3 november en zondag 10 november na de kerkdienst.
De eerste zondag is er dienst in de Johanneskerk en de tweede zondag in de Ontmoetingskerk.  Het is een goede gewoonte om dankbaar stil te staan bij alles wat God ons in de natuur heeft gegeven dit jaar.
 
We willen daarom iedereen uitnodigen om iets mee te brengen. Dit mag van alles zijn : zelfgemaakte koekjes, jam, sap, chutney, wafels cakes. Maar ook noten, appels, courgettes, een leuke fruitmand, droogbloemen enz.  Al wat je kunt missen is welkom. Daarnaast willen we ook weer legpuzzels en gezelschapspelletjes verkopen. Dit alles mag je meebrengen op de dag van de oogstmarkt of de zondag ervoor. De opbrengst gaat ook dit jaar weer naar het werk van Shabai in China. [aangeboden door Iet den Boer]
[Opgenomen op: 09-10-2019]
Oogstmarkt (1 van 2)
3 november
 
Ook dit jaar organiseert ZWO weer de jaarlijkse Oogstmarkt op zondag 3 november en zondag 10 november na de kerkdienst.
De eerste zondag is er dienst in de Johanneskerk en de tweede zondag in de Ontmoetingskerk.  Het is een goede gewoonte om dankbaar stil te staan bij alles wat God ons in de natuur heeft gegeven dit jaar.
 
We willen daarom iedereen uitnodigen om iets mee te brengen. Dit mag van alles zijn : zelfgemaakte koekjes, jam, sap, chutney, wafels cakes. Maar ook noten, appels, courgettes, een leuke fruitmand, droogbloemen enz.  Al wat je kunt missen is welkom. Daarnaast willen we ook weer legpuzzels en gezelschapspelletjes verkopen. Dit alles mag je meebrengen op de dag van de oogstmarkt of de zondag ervoor. De opbrengst gaat ook dit jaar weer naar het werk van Shabai in China. [aangeboden door Iet den Boer]
[Opgenomen op: 09-10-2019]
Voorstelling van Titia Brassé
16 oktober
Voorstelling van Titia Brassé 
Passage, afdeling Geleen, organiseert op woensdag 16 oktober haar ledenmiddag met een voorstelling van Titia Brassé:
 Tesoro – het aangrijpende verhaal van dirigent Jean Paul en de harpiste Esther. Jean Paul Bruls, de strenge, maar charmante dirigent, van het Phil harmonisch symfonieorkest, leert de jonge harpiste Esther kennen. Naast concerten en buitenlandse reizen, bloeit er een romance tussen hen op. Met als gevolg: een verloving, een huwelijk en drie kinderen. Een leven met golfbewegingen, dat als een fotoboek aan hen voorbij bladert. Totdat het Jean Paul is “die stilvalt”. Er wordt bij hem dementie geconstateerd. Als een mantel, op maat gesneden, boetseert de familie de zorg om hem heen, jarenlang. Maar op gegeven moet Esther Jean Paul verder loslaten. De kinderen moeten Jean-Paul loslaten. Jean-Paul moet zichzelf loslaten. Met een zachte klik opent de deur van de gesloten afdeling…..
 
Het verhaal vertelt het verdriet, om stap voor stap, de mens met Alzheimer, los te moeten laten. En over de mens, die de zorg, met alle goede bedoelingen, verleent. Over communicatie……, snelle interpretaties en gekleurde gedachtes.
Van harte welkom in de Herberg van de Ontmoetingskerk. We beginnen om 14.30 uur. Gasten zijn altijd welkom. Zij betalen  € 4,--
 
[Opgenomen op: 02-10-2019]
Passage: van Panfluit tot pijporgel
18 september
 
Passage, afdeling Geleen, organiseert op woensdag 18 september haar ledenmiddg met een lezing van Ria van Mourik getiteld: “Van panfluit tot pijporgel”.  Het pijporgel heeft een lange ontwikkeling meegemaakt. Het is een blaasinstrument en wordt wel het grootste muziekinstrument ter wereld genoemd. Grote orgels hebben tal van pijpen, in allerlei vormen en van verschillende materialen. Elk met hun eigen klank. Maar het begon veel kleiner. We volgen het verhaal van die ontwikkeling via beelden met de beamer.
Van harte welkom in de Herberg van de Ontmoetingskerk. We beginnen om 14.30 uur. Gasten zijn altijd welkom. Zij betalen  € 4,--

[Opgenomen op: 11-09-2019]
Kerkdiensten 15, 22, 29 september
 
Zondag 15 september: Ionadienst
Een dienst met liederen en teksten uit de Ionagemeenschap. We zullen veel zingen, begeleid door de cantorij. In de overweging gedachten rondom psalm 95. Zondag 22 september: Startzondag
De zomer ligt achter ons. De vakanties zijn voorbij en de scholen zijn weer begonnen. Binnenkort breekt het kerkelijk winterseizoen aan met vele activiteiten in beide gemeenten. De Startzondag vormt hiervoor de aftrap. Op 22 september vieren we gezamenlijke dat het nieuwe kerkelijk seizoen weer van start gaat. Het thema is: "Een goed verhaal" Elkaar verhalen vertellen, dat doen we allemaal. Want iedereen heeft wel iets te vertellen. Er zijn mensen die prachtige verhalen kunnen vertellen. Over vroeger. Over hun eigen levensgeschiedenis. Maar ook over wat er nu speelt. Wat we meemaken heeft invloed op de manier waarop we in het leven en in het geloof staan. Als we daarover met elkaar in gesprek gaan kunnen we elkaar geestelijk voeden. In de kerk worden ook verhalen verteld. Op zondag bij het  koffie- drinken bijvoorbeeld, of op huisbezoeken, maar ook in de diverse Bijbel- en gesprekskringen die we kennen. En in ons midden hebben we een prachtig verhalenboek, namelijk de Bijbel. De Bijbel kent een echte vertelcultuur. Dat zien we bijvoorbeeld bij Jezus. Graag vertelt hij gelijkenissen aan mensen die bij hem zijn. Op de Startzondag staat het goede verhaal centraal. We luisteren in de dienst naar twee korte gelijkenissen van Jezus, waarin hij vertelt over zout en licht (Matteüs 5: 13 - 16). Daarnaast willen we op deze Startzondag graag laten zien wat de verschillende kringen en (werk)groepen in beide gemeenten te vertellen hebben. De bedoeling is dat mensen (opnieuw) kennis kunnen maken met de kringen en de activiteiten in beide gemeenten. We willen het “goede verhaal” tijdens de kerk zichtbaar maken door in de kerkzaal een kring van tafels te plaatsen. Waarbij elke tafel één of meerdere kringen of activiteiten omvat. En waarbij vertegenwoordigers van de kringen en werkgroepen ons hun verhalen en ervaringen kunnen vertellen. Zo is er een tafel waar mensen van de krantenleesgroep of het actualiteitencafé ons vertellen wat ze met elkaar beleven in deze groep. Of een tafel waar mensen van het pastoraat of het jeugdwerk ons iets kunnen vertellen over wat zij meemaken in de dingen die ze doen.
Of een tafel waar mensen die betrokken zijn bij de Springdiensten of  Openkerk / Emmaplein 50 vertellen wat zij meemaken.  Zo staan er meerdere tafels in de kerkzaal, waarbij de verhalen gedeeld kunnen worden Na afloop is er koffie en thee en zijn er “kletskoppen” !  De viering begint om 10.30 uur in de Ontmoetingskerk.
Van harte welkom
  Zondag 29 september: oecumenische dienst in Vrangendael
Het slot van de Vredesweek vieren we samen met de parochie Vrangendael (Hemelsley 240, Sittard). We lezen uit Lucas 16, 19-31. In de voorbereidingsgroep hebben we nagedacht over de verhouding tussen arm en rijk. Thema: Kom uit je bubbel!
[Opgenomen op: 10-09-2019]
Nieuw seizoen Kringenwerk
20 september
Nieuw seizoen Kringenwerk 
Het interkerkelijk kringenwerk gaat weer beginnen met het nieuwe seizoen. De startavond is op 20 september om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. We presenteren daar een gezamenlijk programma met het winterwerk van Sittard-Grevenbicht, en het programmaboekje. Het programmaboekje wordt niet meer bezorgd op het adres van de bekende deelnemers aan de kringen, maar is verder in de kerken en op aanvraag beschikbaar. Ook staat het programma op een vernieuwde website www.kringenwerk.nl.
[Opgenomen op: 02-09-2019]
Wereld Voedseldag: 16 oktober
 
Op 16 oktober is het de jaarlijkse wereld voedseldag. Het  initiatief van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO = Food and Agricultural Organisation) van de Verenigde Naties brengt tot uiting dat de aarde ruim voldoende voedsel voortbrengt om alle wereldbewoners elke dag een volwaardige maaltijd voor te zetten. Als we maar eerlijk delen!
Op 16 oktober, Wereldvoedseldag, vraagt de FAO jaarlijks wereldwijd aandacht voor voedselzekerheid in de wereld. De FAO van de Verenigde Naties is een organisatie die tot doel heeft om de honger in de wereld te bestrijden. Het hoofdkwartier van de FAO is gevestigd in Rome Ook de kerken geven aandacht aan deze dag met het volgende project: Bendejongeren opgeleid tot topkok in Colombia
In de sloppenwijken van Bogotá houden drugsgeweld en zware criminaliteit jongeren volledig in de greep. Kerk in Actie brengt daar met een ambitieus project verandering in. In één van de gevaarlijkste wijken van de stad zijn we een kookschool annex restaurant gestart. Zestig kansarme jongeren worden er opgeleid tot chef-kok en leren hoogwaardige en gezonde gerechten te bereiden met producten van boeren uit de omgeving. Inmiddels is in de Colombiaanse stad Cali een tweede kookschool geopend. Op beide locaties leiden we in totaal 180 jongeren op. Collecteer mee en geef kwetsbare jongeren de kans van hun leven om niet in de criminaliteit verzeild te raken!
De collecte voor dit project houden we op 13 oktober 2019
 
[Opgenomen op: 30-08-2019]
Vierde Springdienst, 6 oktober over Paulus
6 oktober
 
De 4e dienst in de Springserie is op zondag 6 oktober in de Johanneskerk in Sittard. We beginnen met koffie om 10.00 uur en de dienst start om 10.30 uur. Centraal in deze Spring! Dienst staat Paulus. Wat zo bijzonder is in het leven van Paulus is de complete ommezwaai die hij ondergaat als hij in contact komt met Jezus, een waarlijke bekering! Herken jij ook zo’n ommezwaai in je eigen leven?
De ochtend wordt afgesloten met soep en (exotische) hapjes voor wie daar zin in heeft. Ook nieuwgierig geworden? Neem gerust vrienden en kennissen mee, iedereen is welkom! Er is crèche en kindernevendienst. We zien je graag komen. Wat is Spring!:
Spring! is een serie laagdrempelige kerkdiensten waarin op een eigentijdse en creatieve manier aandacht gegeven wordt aan wat het betekent om in God te geloven en Jezus te volgen.
Spring! wil de kerk midden in de maatschappij zetten en prikkelend voorhouden dat het christelijke geloof relevantie heeft voor iedere dag. Spring! is er voor jong en oud en wil laten zien dat we elkaar nodig hebben om ons leven zinvol in te vullen. Spring! is een prettige mengeling van stil worden en tot inkeer komen en uitbundig met elkaar het leven vieren en ervaringen delen. Er komt nog een bijeenkomst in de Spring! serie op zondag 17 november 2019. Noteer je het alvast? Ook in 2020 gaan we vijf Springdiensten organiseren. Het Spring! Team: Ard, Caroline, Emma, Irene P, Irene vG, Marnix, Maurice, Nely, Rolinka, Rosetta en Thea
[Opgenomen op: 22-08-2019]
Eerste Actualiteitencafe (na de zomer)
13 september
Eerste Actualiteitencafe (na de zomer) 
Het eerste actualiteitencafé na de zomer is weer op de 2e vrijdag van de maand. Op 13 september druppelen we binnen vanaf 16.30 uur, in de Ontmoetingskerk via de fietsenstalling. Daarna elke 2e en 4e vrijdag. Onder het genot van koffie, thee of iets anders gaan we informeel met elkaar in gesprek over de actualiteit. Aanmelden vooraf is niet nodig. De entree is vrij.
[Opgenomen op: 21-08-2019]
Interreligieus Platform viert derde Lustrum
20 september
Interreligieus Platform viert derde Lustrum  
Op vrijdag 20 september 2019 viert het Interreligieus Platform Sittard-Geleen-Born zijn 15-jarig bestaan. Dit heuglijke feit wordt gevierd samen met het Kringenwerk Westelijke Mijnstreek, centrum voor bezinning en ontmoeting, dat met deze avond het begin van het cursusjaar inluidt. Het wordt door deze samenwerking een bijzondere avond van beide groepen. Het Platform wil inwoners van Sittard-Geleen en wijde omtrek met hun verschillende religieuze, kerkelijke, culturele en sociale achtergrond door middel van allerlei activiteiten met elkaar in contact brengen met als doel het krijgen van respect en waardering voor elkaar en elkaars tradities. Het Platform vervult al 15 jaar een unieke rol in de gemeente en is ook in Nederland een bijzonderheid, nergens bestaat al zolang een hecht platform als het onze. Het Kringenwerk Westelijke Mijnstreek bestaat al ruim dertig jaar en presenteert ieder jaar een programma met deskundige inleiders en eigentijdse thema’s op het snijvlak van religie en cultuur. De samenwerking tussen beide groepen heeft geleid tot een bijzondere invulling van het Lustrumfeest van het Platform waarbij gekozen is voor de vertoning van een film waar de ontmoeting c.q. botsing van verschillende religieuze tradities op een humoristische wijze getoond wordt, waarbij respect en tegelijk relativering een wezenlijke rol spelen. Het gaat om de film Bon Dieu van Philippe de Chauvron uit 2014 over een katholiek gezin uit de Franse provinciale bourgeoisie waarvan de ouders zich een breuk schrikken als drie van de vier dochters willen trouwen met een man met een ander geloof en cultuur. Gelukkig komt de vierde dochter met een katholieke jongen, maar…..Het is een boeiende, geestige film waarbij je kritische vragen over je eigen verdraagzaamheid kunt stellen. Na afloop van de film gaan we hierover onder leiding van Wim Cuypers (Kringenwerk) in gesprek. De avond wordt afgesloten met een gezellig samenzijn, met een hapje en een drankje. Van harte welkom in de Ontmoetingskerk op vrijdag 20 september om 19.30 uur!!!  De toegang is gratis
[Opgenomen op: 21-08-2019]
Ouderenkring Beek
10 september
Ouderenkring Beek 
Op dinsdagmiddag 10 september komen weer bij elkaar in het zaaltje van Het woonzorgcentrum in Beek. We beginnen om 14.30 uur met het drinken van een kopje koffie / thee. We buigen ons deze middag aan de hand van kaartjes over uitspraken uit het wereldberoemde boekje “De navolging van Christus” van Thomas à Kempis.  Het is een oud boekje en dateert uit de Middeleeuwen, maar het wordt nog altijd gelezen. In dit boekje staat hoe we als christen moeten leven en handelen. Van harte welkom!
[Opgenomen op: 21-08-2019]
Startzondag
22 september
Startzondag 
Zondag 22 september: gezamenlijke startzondag in de Ontmoetingkserk
Graag wijs ik u alvast op de gezamenlijke startzondag op zondag 22 september. Het thema is: "Een goed verhaal” Oftewel: we hebben wat te vertellen.  Met een groepje bereiden we deze speciale dienst voor. We willen laten zien wat de verschillende kringen / (werk)groepen in beide gemeenten te vertellen hebben. In deze kringen worden heel wat verhalen verteld. Want de kerk heeft een goed verhaal. In het volgende nummer meer informatie over de Startzondag.
[Opgenomen op: 21-08-2019]
Oecumenische viering, Ontmoetingskerk
8 september
Oecumenische viering, Ontmoetingskerk  
Al vele jaren houden we een oecumenische viering met de parochies in Geleen. Elk jaar in januari in de bidweek voor de eenheid is dat een vesper op de een door de weekse avond. De eerste volgende oecumenisch kerkdienst is op zondag 8 september in de Ontmoetingskerk. Voor het eerst is dit een gemeenschappelijke dienst met Sittard – Grevenbicht. Samen kapelaan Carlos Martinez ga ik in deze viering voor. We volgen daarbij het rooster binnen de Rooms-katholieke kerk met als lezing uit het Oude testament: Wijsheid 9: 13–18. Bijzonder is ook dat we één van oud-organisten in onze midden hebben: Johan Meij. Hij woont al weer wat jaren in Nuenen, maar komt zo nu en dan graag naar Geleen om op het orgel in de Ontmoetingskerk te spelen. Op zondag 8 september is hij de organist. Van harte welkom in deze oecumenische en gemeenschappelijke dienst.
[Opgenomen op: 21-08-2019]
Derde bizarre bijbelverhaal
 
Zondag 1 september: derde bizarre Bijbelverhaal
Op deze zondag luisteren we voor de derde en laatste keer naar een Bijbelverhaal, dat in onze ogen nogal heftig overkomt. Namelijk over Jezus die uit zijn slof schiet en een Kanaanitische vrouw, die hem dringend om hulp vraagt, onheus bejegent. Jezus lijkt die vrouw gewoonweg te schofferen. Zo kennen we Jezus niet. Kon hij niet wat vriendelijker zijn. Wat steekt er achter deze reactie van Jezus?
[Opgenomen op: 21-08-2019]
Nieuw seizoen Kringenwerk
 
Het interkerkelijk kringenwerk start binnenkort weer met een nieuw programma voor het seizoen 2019-2020. Deze keer verandert er wat. We presenteren voortaan een gezamenlijk programma met het winterwerk van Sittard-Grevenbicht. Er komt ook een gezamenlijk programmaboekje uit, wat op aanvraag beschikbaar komt. Het wordt dus niet meer bezorgd op het adres van de bekende deelnemers aan de kringen. Ook komt het programma op een vernieuwde website www.kringenwerk.nl. De website en het boekje zijn in voorbereiding en komen binnenkort uit. Op die website kunt u zich opgeven voor een kring; schriftelijk kunt u zich aanmelden op het adres (brievenbus) van de Ontmoetingskerk. Enkele kringen starten al in september. Zie hiervoor de agenda.
[Opgenomen op: 12-08-2019]
Actueel Agenda


Site Login & Privacy

Een product van Class Automatisering Geleen | © 2014-2018