Zoek op deze website
 
Kerkdiensten
Alle diensten 
24 maart
09:00 Urmond
24 maart
10:30 Geleen, Ontmoetingskerk
28 maart
15:30 Beek-WZC Franciscus
31 maart
10:30 Sittard, Johanneskerk
Welkom!
 
  Graag zijn wij een gemeente die voor u en jou iets kan betekenen en waar het elkaar ontmoeten waardevol is. Dat kan op zondag maar ook in de week. Als u niet zo’n kerkganger bent is er door de week van alles te doen. Voorbijgangers, toeristen, belangstellenden, wij heten u en jou van harte welkom in onze protestantse gemeente in Zuid-Limburg.   Ds Pier Prins
 _________________  
2e Spring! dienst 31 maart
31 maart
 
De tweede Spring! dienst op zondag 31 maart 2019
Bij de eerste SPRING! dienst stond er, in een volle kerk de apostel Petrus als de centrale figuur.
Veel kinderen, jongeren, ‘oudere jongeren’, 'jongere ouderen' en echte ouderen genoten van deze viering met veel levendige elementen. De dienst was voorbereid door een werkgroep uit de PGSG en de PSGGBU. Er was tijd voor bezinning, stilte, gebed, en actualiteit. Bij het onderdeel ontmoeting vormden de mensen kleine gespreksgroepjes van 2 tot 5 mensen om elkaar in een kort gesprekje beter te leren kennen. Het koste moeite om ze weer stil te krijgen, want het sloeg behoorlijk aan.
Een paar liederen werden er gezongen en er was via de beamer ook muziek te beluisteren van onder andere Stef Bos en Marco Borsato. De kinderen bleven knutselen in een hoekje van de kerk. Ook nieuwgierig geworden? De 2e dienst in de Spring! serie is op zondag 31 maart 2019 in de Johanneskerk in Sittard. We beginnen met koffie om 10.00 uur en de dienst start om 10.30 uur. Centraal in deze Spring! staat Ruth, haar man overlijdt en haar schoonmoeder, ook weduwe, wil terug naar haar eigen land. Ruth heeft het niet bepaald makkelijk – maar haar karakter en keuzes veranderen haar leven voorgoed. Wat leren we van haar? De ochtend wordt afgesloten met soep en brood voor wie daar zin in heeft.
Neem gerust vrienden en kennissen mee, iedereen is welkom! Er is crèche en kindernevendienst.
Wat is Spring!:
Spring! is een serie laagdrempelige kerkdiensten waarin op een eigentijdse en creatieve manier aandacht gegeven wordt aan wat het betekent om in God te geloven en Jezus te volgen.
Spring! wil de kerk midden in de maatschappij zetten en prikkelend voorhouden dat het christelijke geloof relevantie heeft voor iedere dag.
Spring! is er voor jong en oud en wil laten zien dat we elkaar nodig hebben om ons leven zinvol in te vullen.
Spring! is een prettige mengeling van stil worden en tot inkeer komen en uitbundig met elkaar het leven vieren en ervaringen delen.
Er komen nog meer bijeenkomsten in de Spring! serie op de zondagen 19 mei, 6 oktober en 17 november 2019. Schrijf ze vast in je agenda!
Het Spring! Team in alfabetische  volgorde: Ard, Caroline, Emma, Irene, Marnix, Maurice, Nely, Rolinka, Rosetta en Thea.    

Facebook: www.facebook.com/groups/569783793482128/  

[Opgenomen op: 12-02-2019]
Gebruikte fietsen voor vluchtelingen
 
Vraag naar gebruikte fietsen voor vluchtelingen (AZC Spaubeek) In het AZC te Spaubeek zijn sinds kort weer vluchtelingen gehuisvest. Deze vluchtelingen wachten hun asielprocedure af.
Om ergens naar toe te gaan, bv voor het doen van boodschappen, anderen bezoeken of een kerkdienst bijwonen,
zijn de vluchtelingen afhankelijk van openbaar vervoer (en dat is duur want ze hebben maar beperkte financiële middelen)
of de bereidwilligheid van anderen om hen ergens naar toe brengen.
De vluchtelingen zouden minder afhankelijk zijn als ze bijvoorbeeld een fiets ter beschikking hebben.
Bij deze doen wij een beroep op u:
Misschien heeft u nog ergens een fiets staan die niet meer gebruikt wordt en waar u een vluchteling een plezier mee doet.
Ook een kinderfiets of een  fiets met kinderzitje is welkom.
Indien u een fiets ter beschikking heeft kunt u dat laten weten aan:
Joke van der Steen (vander_steen@zonnet.nl   of 046 458 46 18)    of
Wim Hendriks (wpt_hendriks@hetnet.nl)  046 475 57 34
[Opgenomen op: 16-03-2019]
Werkgroep Kerkgebouwen Stickeractie!
24 maart
Werkgroep Kerkgebouwen Stickeractie! 
Zoals bekend is door de gezamenlijke kerkenraad de Werkgroep Gebouwen ingesteld om een voorstel te doen om uiteindelijk één kerkgebouw te gaan gebruiken. Het betekent dat er na enige tijd een keuze gemaakt moet worden welke grote kerk daarvoor het meest geschikt is. De werkgroep wil vooral u, gemeenteleden,  daarbij betrekken. Van belang is immers wat u als gemeentelid en kerkganger belangrijke aspecten vindt van een kerk. Daartoe zal aansluitend aan de kerkdienst op 17 maart in de Johanneskerk en op 24 maart in de  Ontmoetingskerk en in Urmond een stickeractie plaats vinden. U wordt dan uitgenodigd na de dienst uw mening kenbaar. Dat kunt u doen door middel van gekleurde stickers die worden uitgereikt en deze te plaatsen bij punten die u belangrijk vindt. Tijdens de genoemde diensten wordt nadere uitleg gegeven. Als u op beide dagen niet in de gelegenheid bent om aanwezig te zijn kunt u uw mening geven via een “gebouwen-ideeën-doos” die in de hal van de kerken wordt geplaatst
[Opgenomen op: 16-03-2019]
Werkgroep Kerkgebouwen Stickeractie!
17 maart
Werkgroep Kerkgebouwen Stickeractie! 
Zoals bekend is door de gezamenlijke kerkenraad de Werkgroep Gebouwen ingesteld om een voorstel te doen om uiteindelijk één kerkgebouw te gaan gebruiken. Het betekent dat er na enige tijd een keuze gemaakt moet worden welke grote kerk daarvoor het meest geschikt is. De werkgroep wil vooral u, gemeenteleden,  daarbij betrekken. Van belang is immers wat u als gemeentelid en kerkganger belangrijke aspecten vindt van een kerk. Daartoe zal aansluitend aan de kerkdienst op 17 maart in de Johanneskerk en op 24 maart in de  Ontmoetingskerk en in Urmond een stickeractie plaats vinden. U wordt dan uitgenodigd na de dienst uw mening kenbaar. Dat kunt u doen door middel van gekleurde stickers die worden uitgereikt en deze te plaatsen bij punten die u belangrijk vindt. Tijdens de genoemde diensten wordt nadere uitleg gegeven. Als u op beide dagen niet in de gelegenheid bent om aanwezig te zijn kunt u uw mening geven via een “gebouwen-ideeën-doos” die in de hal van de kerken wordt geplaatst
[Opgenomen op: 16-03-2019]
Oecumenische conferentie in Aachen
21 maart
Oecumenische conferentie in Aachen  
Oecumenische conferentie in Aachen over angst en agressie
Aanvallen op hulpverleners, zoals brandweerlieden en politieagenten worden in de media breeduit bediscussieerd. Maar niet alleen deze groepen mensen worden agressief benaderd, ook medewerkers in de geestelijke verzorging, verpleging, school en kerk. Waarom richt deze agressie van mensen zich tegen beroepsgroepen die juist hulp en bescherming bieden? Hoe kunnen deze “getroffenen” met hun angst omgaan, die door deze aanvallen opgeroepen wordt. En welke bijdragen kunnen de kerken in de Euregio leveren om angst en agressie tegen te gaan. Bij de Euregionale Oecumenische Conferentie willen wij deze vragen in Euregionaal verband met elkaar bekijken en trachten antwoorden te vinden. Hiervoor nodigen wij u van harte uit. Het programma ziet is als volgt: 
09.30  Ontvangst met koffie
10.00  Korte viering
10.30  Agressie en geweld in psychiatrische context door Alexander
            Cremer, referaat in het Duits met Nederlandse hand-out
11.00  Werkgroep 1: Conceptuele omgang met agressie en geweld in
           de context van de psychiatrie met Alexander Cremer
           Werkgroep 2: praktijk in de wereld van het asiel met Pfarrer
            Charles Cervigne en Lianne Overbeeke
             Werkgroep 3: Geestelijke verzorging bij de politie met Pfar-
              rer Rolf Hannig en ds. Marco Luijk
12.30  Warme middagmaaltijd
13.30  Botsende identiteiten in de liberale veiligheidsstaat door        
           Prof. dr. Theo de Wit.
           Referaat in het Nederlands met Duitse hand-out
14.00  Werkgroep 4: Verdiepende vragen over het referaat met Prof.
           dr. Theo de Wit
           Werkgroep 5: Agressie op voorwaarden van Hyperindividua-
            lisme met Prof. Dr. Guido Meyer
            Werkgroep 6: Werken met daders met Andrea Crombach en
            Hendrine Verkade 15.30  Slotzegen / einde conferentie   Deelnemersbijdrage incl. warme maaltijd en koffie/thee  € 25,00. Studenten € 10,00. Uw bijdrage graag voor 18 maart 2019 overmaken op Pfarrseelsorge St. Nikolaus, Eupen: IBAN BE83 7311 0603 4715, BIC:KRED-BEBB. Eventueel contant voor aanvang van de conferentie. Aanmelden tot 18 maart 2019 Wij vragen u om u per email of telefoon aan te melden. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met routebeschrijving. Contact Informatie en aanmelding voor Nederland:  dehaan-verduyn@freeler.nl  043 362 42 40. De conferentie vindt plaats in het Haus der Evangelischen Kirche in de Frère-Roger-Straße 8 in  Aachen  
[Opgenomen op: 16-03-2019]
Grote boekenmarkt in Beek
7 april
Grote boekenmarkt in Beek 
Grote boekenmarkt in de Prot. kerk in Beek tijdens de Paasveejaarmarkt op zondag 7 april van 10.00 tot 16.30 uur
U kent het wel: een container voor de deur omdat het huis leeg moet. Wij vinden dat zonde en halen gratis boeken op. Een deel wordt alsnog oud papier, maar dan verdient de Scouting er nog wat aan. Het merendeel wordt gesorteerd en opgeslagen. Momenteel zijn we nog erg druk met het verwerken van de nieuwe oogst.
Maar tijdens de Paasveemarkt op 7 april worden weer duizenden boeken uitgestald. Zodanig ingedeeld dat u snel weet waar u moet zoeken. De boeken kosten veelal niet meer dan een of enkele Euro’s. Jaarlijks brengt dit rond de € 1000 op, waarmee iets extra’s gedaan kan worden m.b.t. het kerkinventaris.
U bent van harte welkom tussen 10.00 en 16.30 uur.
Namens de werkgroep: John Stork
[Opgenomen op: 16-03-2019]
Prof. Maarten Den Dulk
31 maart
Prof. Maarten Den Dulk 
Prof. Maarten Den Dulk in de Kloosterkerk in Valkenburg
Hoe leer ik leven, hoe kan ik mens zijn? Hoe kan ik samenleven met anderen?  In het boekje “Voor een nieuw begin” legt de schrijver, Prof. Maarten den Dulk met betrekking tot deze vragen zijn oor te luisteren bij de eerste hoofdstukken uit de Bijbel, de verhalen over Adam en Eva, Kaïn en Abel, Noach en de torenbouwers van Babel. De eerste elf hoofdstukken uit Genesis blijkt een oeroude maar ook een actuele agenda te bevatten waarin we kunnen bijhouden wat ons te wachten én te doen staat. Al sinds het begin is een vreedzame samenleving de altijddurende opgave van de mensheid. In het boekje komen drie thema’s aan de orde: God, de wereld en de mens. Op zondagmiddag 31 maart komt Maarten den Dulk naar de Kloosterkerk in Valkenburg om met hem in gesprek te gaan over de onderwerpen in zijn boekje. Voor deze bijeenkomst bent u ook van harte uitgenodigd! Het programma ziet er als volgt uit: 10.00 uur: Kerkdienst in de Kloosterkerk, voorganger Harrie de Reus           
                 Het thema van de dienst is: “Voor een nieuw begin”.
Na de dienst is er koffiedrinken en een lunch 13.30 uur: Start van het programma over het boekje, afgewisseld met
                  muziek
15.00 uur: Afsluiting met een drankje en hapje Vanuit Geleen-Beek-Urmond gaan we met een paar mensen naar deze bijeenkomst. Als er anderen belangstelling hebben: van harte welkom!  
[Opgenomen op: 16-03-2019]
Veertigdagen 2019: een nieuw begin
 
In de 40dagentijd leven we toe naar het feest van een nieuw begin, Pasen. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen en mogen maken. En dat we Zijn liefde mogen delen met anderen. Opnieuw beginnen is niet altijd makkelijk. Zeker niet wanneer je als kindslaaf moet werken. Of als je familie is vermoord door gewelddadige milities. Of als je te maken met conflicten en oorlog In deze 40dagentijd zetten we ons in het bijzonder in om juist deze mensen nieuwe hoop en kracht te bieden om een nieuwe start te kunnen maken. Om voor hen te bidden en aan hen te denken.  
[Opgenomen op: 16-03-2019]
Ontmoeten op de zondagmiddag
17 maart
Ontmoeten op de zondagmiddag 
Op zondagmiddag 17 maart is er weer ‘Ontmoeten op de zondagmiddag’ in de Herbergzaal van de Ontmoetingskerk, van 14.30 tot 16.30 uur. Daar kun je elkaar ontmoeten met een kopje koffie of thee. Ook staan er spelletjes klaar voor wie het leuk vindt. De volgende keer is op Palmpasen 14 april.  
[Opgenomen op: 05-03-2019]
Radio kerkdiensten
 
Radiodiensten van START-radio en Lokale Omroep Stein.
In plaats van de wekelijkse kerkdienst op zondagmorgen in de afgelopen jaren zendt Streekomroep START-radio vanaf nu gelijktijdig met de uitzending van en via Lokale Omroep Stein (LOS), het programma “Kerk en Samenleving” uit. Naast berichten van de kerken en uit de samenleving vormt de wekelijkse kerkdienst uit één van de deelnemende kerken uit de regio een vast onderdeel (Geleen en Urmond zijn de twee protestantse van de nu twaalf deelnemers). De productie en redactie worden verzorgd door LOS. “Kerk en Samenleving” wordt uitgezonden op zondagochtend tussen 8:00 en 10:00 uur via de kanalen van START (FM 99.1 en 107.3 MHz, Ziggo FM 87.5 MHz en digitaal kanaal 916), audio via Start TV (kabelkrant) en internet  www.streekomroepstart.nl Luister Live, alsmede op de radiokanalen van LOS (ether FM 96,2 MHz en via de kabel 87,5 MHz). Dit is één van de stappen waarin de radioprogrammering van LOS en START op elkaar worden afgestemd, vooruitlopend op een mogelijke fusie tussen beide omroepen in de nabije toekomst.
[Opgenomen op: 05-03-2019]
Uitnodiging voor gemeentevergadering
4 april
Uitnodiging voor gemeentevergadering 
Uitnodiging voor de gezamenlijke gemeentevergadering op 4 april in de Johanneskerk.
Op 4 april zal er weer een gemeentevergadering worden gehouden, samen met de PG Sittard-Grevenbicht. Dan zal een toelichting worden gegeven op het voorgenomen besluit dat de kerkenraden in november 2018 hebben genomen om samen te gaan. Er is daarvoor geen datum gekozen, maar een stappenplan opgesteld waarin werkgroepen het samengaan uitwerken. De beide gemeenten kennen ieder hun eigen werkwijzen en manieren van doen. In de nieuw te vormen gemeente zullen daarover keuzes gemaakt moeten worden. Ook de toekomst van de kerkgebouwen wordt stapsgewijs bekeken. De vorderingen van die werkgroepen zullen worden doorgenomen.
U bent op donderdag 4 april om 19.30 uur uitgenodigd in de Johanneskerk. Kees van Luijk, scriba.  
[Opgenomen op: 05-03-2019]
Nieuwe actie voor de Engele van Sittard-Geleen
10 maart
 
Vanuit de diaconieën wordt er in maart weer een inzamelingsactie gehouden voor de Engele.
Gedurende 3 weken, op 10, 17 en 24 maart zal er zowel in de Johanneskerk als in de Ontmoetingskerk  ingezameld gaan worden!
Deze keer kunt u verzorgingsproducten inleveren op de tafel in de hal. Denk hierbij aan bv. shampoo, zeep, bodylotion, douchegel, deodorant, zonnebrandcrème.
U kunt ook een financiële bijdrage leveren. Hiervoor staat er een collectebus klaar.
We hopen dat we weer op u kunnen rekenen! 
Mocht u  vragen hebben dan kunt u terecht bij de contactpersonen:
- Irene van Gurp         emailadres: i.stolte@hetnet.nl
- Joke Bos               emailadres: joke.bos@planet.nl
 
[Opgenomen op: 22-02-2019]
Sobere maaltijden in 40-dagentijd
13 maart
Sobere maaltijden in 40-dagentijd 
Al meerdere jaren zijn er drie sobere maaltijden in de Veertigdagentijd met daarbij een korte bezinning (een (Bijbel)tekst een lied, een gebed, een kleine gedachtewisseling). Samen eten en met elkaar praten over wat ons bezielt en bezighoudt is de opzet van deze bijeenkomsten. Daarnaast is er uiteraard ook de ontmoeting en de gezelligheid. Van harte welkom. Maar wel graag opgave in verband met het eten. Graag daarvoor een email naar Pier Prins voor degenen uit Geleen -Beek-Urmond: prins1959@gmail.com De maaltijden zijn van 18.00 uur – 19.00 uur. De data zijn:
13 maart: Johanneskerk in Sittard
27 maart: Vrangendaelparochie in Sittard (Hemelsley 240 te Sittard) 
10 april:  Ontmoetingskerk in Geleen Nogmaals hartelijk welkom.
[Opgenomen op: 19-02-2019]
Symbolisch bloemschikken in 40-dagentijd
 
Gedurende de veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een “nieuw begin”.  In de Johanneskerk en de Ontmoetingskerk gaan we ieder week rond dit thema een symbolische schikking maken. Op de tafel staan elke zondag acht flessen omkleed met riet. Waarom acht flessen? Op de achtste dag begint een nieuwe week (na 7 dagen). Een nieuw begin. De flessen zijn gevuld met water en omkleed met riet. Het water staat symbool voor groei, nieuw leven en het riet is buigzaam en sterk. Elke zondag staan de flessen in een andere opstelling (cirkel, vierkant, enz.) en hebben een speciale bloemschikking. We hopen dat het inspirerende weken mogen worden. Namens de bloemendienst,
Ali Hooft
[Opgenomen op: 19-02-2019]
Wijziging afrekening uitvaartdiensten
 
Regelmatig wordt er een beroep gedaan op onze predikant om een uitvaart te begeleiden. Soms is de uitvaart in één van onze kerkgebouwen, vaak ook in de aula van het crematorium. Er wordt door de penningmeester bepaald of er wel of geen rekening wordt verstuurd. Tot nu toe geldt dat op de totale kosten van de uitvaart, een bedrag in mindering wordt gebracht ter waarde van de vaste vrijwillige bijdrage (VVB) over de 4 jaren voorafgaand aan het overlijden. In de praktijk komt het erop neer dat kerkleden die VVB  betalen vrijgesteld worden van kosten voor de uitvaarten. Kerkleden die geen of een heel geringe VVB betalen en niet-leden, krijgen wél een rekening. Om de regel gelijk te trekken met de gemeente SG heeft de RvB besloten om niet 4 jaar maar 3 jaar VVB te verrekenen. Voor een overzicht van de tarieven kunt u terecht bij ondergetekende
Eddy Roerdink, tel. 046 474 95 96, email eizeroerdink@gmail.com
[Opgenomen op: 19-02-2019]
Tijdmachine: Synode 5D
 
Synode 5D, een tijdmachine die de bezoeker meeneemt naar het Dordrecht van 400 jaar geleden.
Met deze nog nooit eerder vertoonde, 3D virtuele reconstructie van het verleden, dwaal je rond langs prachtig vormgegeven gevels, havens en poorten. Daarnaast biedt Synode 5D toegang tot uitgebreide informatie; over het dagelijks leven, kunst, religie, handel en politiek. Uniek in Nederland, is dit een meeslepende en nieuwe manier om de geschiedenis te ontdekken.
 
Verrassende verhalen
Synode 5D is een digitaal platform, dat thuis vanachter de pc kan worden bezocht: via de website www.synode5d.nl. Ook ter plekke – met telefoon of tablet via de gratis app synode 5D – laat het zien hoe het er ooit uit zag. Op zes plekken in de binnenstad duik je in het verleden van Dordrecht en kom je verrassende zaken te weten. Lees over Jacob de Witt, de ‘banckroetkoopman’, de Grote Kerk met haar stompe toren, de gasten van café de ‘Naedorst’, de Kleine IJstijd en nog veel meer. Voor kinderen van groep 5 t/m 8 is er een speciale kinderversie. De route loopt dwars door het centrum van Dordrecht, van de Groothoofdspoort via de Wijnstraat naar de Doelstraat.
 
Voor iedereen
Synode 5D is geschikt voor alle leeftijden en niveaus: van kinderen en dagjesmensen tot studenten en experts op het gebied van (kunst & architectuur)geschiedenis, erfgoed, vormgeving en religie. Ook is er een Engelse versie beschikbaar. Ambassadeur van Synode 5D is Maarten van Rossem, ’s lands bekendste historicus en liefhebber van Dordrecht.
 
Wanneer
Beleef deze interactieve bezoekersgids, encyclopedie en educatiemiddel ineen t/m 29 mei 2019.
[Opgenomen op: 10-02-2019]
Actueel Agenda


Site Login & Privacy

Een product van Class Automatisering Geleen | © 2014-2018