Zoek op deze website
 
Kerkdiensten
Alle diensten 
17 november
10:30 Sittard, Johanneskerk
24 november
10:30 Geleen, Ontmoetingskerk
24 november
10:30 Sittard, Johanneskerk
28 november
15:30 Beek-WZC Franciscus
Welkom!
 
  Graag zijn wij een gemeente die voor u en jou iets kan betekenen en waar het elkaar ontmoeten waardevol is. Dat kan op zondag maar ook in de week. Als u niet zo’n kerkganger bent is er door de week van alles te doen. Voorbijgangers, toeristen, belangstellenden, wij heten u en jou van harte welkom in onze protestantse gemeente in Zuid-Limburg.   Ds Pier Prins
 _________________  
Het Laatste Kerknieuws
 
Op donderdag 12 december komt het laatste Kerknieuws in deze vorm uit. Tot en met 3 december kan kopij ingeleverd worden. Het wordt het laatste nummer na een generaties-lange traditie van 37 jaar! Vanaf volgend jaar wordt Gaandeweg en het Kerknieuws samengevoegd tot een enkele uitgave.
[Opgenomen op: 12-11-2019]
Ouderenkring Geleen over bidden
26 november
Ouderenkring Geleen over bidden 
Dinsdag komt de ouderengesprekskring weer bij elkaar in de Ontmoetingskerk. Deze keer gaan we op verzoek in gesprek met elkaar over “bidden”. Bidden hoort bij geloof en kerk. Maar bidden is niet zo gemakkelijk en vanzelfsprekend als vroeger. Wat houdt bidden in en wat bid je en hoe je dat?  Welkom, dinsdagmiddag 26 november om 15.15 uur.   
[Opgenomen op: 12-11-2019]
Henk Noorland neemt ons mee
20 november
Henk Noorland neemt ons mee 
Passage, afdeling Geleen organiseert de ledenmiddag op woensdag 20 november. Deze middag zal Henk Noorland ons meenemen op een rondreis langs de cultuur en natuur van Java en Bali. In deze presentatie van ongeveer twee uur vertelt hij over zijn  gastdocentschappen in Jakarta. Hij gaf daar lessen Nederlands aan studenten van de Universitas Indonesia. Het begint al meteen op de luchthaven Soekarno-Hatta, wie waren die mensen precies? En hoe ruikt het op de luchthaven? En wat betekent ‘Garuda’, de naam van de Indonesische luchtvaartmaatschappij? Wat is een banteng, wat is een waringin? Wie was de schilder Raden Saleh? En waarom is Kartini een Indonesische heldin? Henk ondersteunt zijn verhaal met veel foto’s en schilderijen en neemt ook zijn gitaar mee om enkele Indonesische liedjes te spelen.  Zo maken we een rondreis langs de rijke Indonesische geschiedenis, cultuur en natuur van Java en Bali. U wordt van harte uitgenodigd mee te reizen: Selamat jalan ke Indonesia! Goede reis naar Indonesië Van harte welkom in de Herberg van de Ontmoetingskerk. We beginnen om 14.30 uur. Gasten zijn altijd welkom. Zij betalen  € 4,--  
[Opgenomen op: 12-11-2019]
24.11 Laatste zondag kerkelijk jaar
24 november
24.11 Laatste zondag kerkelijk jaar 
Zondag 24 november is de laatste zondag van het afgelopen kerkelijk, dat in 2018 begon met de eerste zondag van de advent. Op deze zondag kijken we terug en noemen de namen van hen die overleden zijn.  Bij het uitspreken van de naam van hen die overleden zijn, zal een kaars aangestoken worden. Daarnaast is er gelegenheid voor een ieder, die dat wil, een kaars aan te steken. Medewerking wordt verleend door de cantorij en door Beppie Boode, die zingt.  De namen van de overledenen zullen genoemd worden alsmede de datum van hun overlijden en hun leeftijd.  Van harte welkom in deze dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar.  
[Opgenomen op: 12-11-2019]
Kringencycli
 
Bij het kringenwerk zijn er enkele activiteiten die met een zekere regelmaat worden gehouden. Voor het actualiteitencafé bent u elke 2e en 4e vrijdag van de maand vanaf 16.30 uur welkom in de herbergzaal van de Ontmoetingskerk voor een informeel gesprek over actuele thema’s uit de media onder het genot van een kopje koffie of een glas wijn.
Elke 1e vrijdag van de maand is er om 18.30 uur een Taizéviering in de pastoor van Arskerk.
Sacrale dans wordt in twee groepen gehouden in de pastoor van Arskerk, de ene overdag (1 keer per maand) en de andere in de avonduren (2 keer per maand).
Het volledige programma vindt u op de vernieuwde website www.kringenwerk.nl.
 
[Opgenomen op: 06-11-2019]
Gezamenlijke gemeenteavond
28 november
 
Uitnodiging voor de Gemeenteavond op 28 november in de Ontmoetingskerk.
Donderdagavond 28 november is er een gemeenteavond over de toekomst van onze gemeenten PGGBU en PGSG. Er zal dan een eerste versie van het nieuwe beleidsplan voor de samengevoegde gemeente worden gepresenteerd. Ook zullen we met elkaar hierover in gesprek gaan.
Om 19:30u staan koffie en thee klaar in de herberg van de Ontmoetingskerk.
We beginnen om 20:00u en sluiten de avond af rond 22:00u.
We rekenen op uw komst!

Bertha Verkerk en Marnix van Gurp, voorzitters kerkenraad van de PGGBU en PGSG, GermVisser en Kees van Luijk, scriba’s van de PGSG en PGGBU.
 
[Opgenomen op: 06-11-2019]
Verstaanbaarheid in Ontmoetingskerk
 
Test om verstaanbaarheid in de Ontmoetingskerk te verbeteren
De verstaanbaarheid van de Ontmoetingskerk voor gesproken woord is al heel lang een punt van discussie. De oorzaak ligt in het ontwerp van de Ontmoetingskerk: die is gebouwd op nagalm zodat het orgel het beste tot zijn recht zou komen. Daartoe zijn de muren destijds onder niet-identieke hoeken opgemetseld.
Het idee was dat afwezigheid van nagalm niet meer te corrigeren zou zijn maar dat nagalm eenvoudig te beperken is door het bekleden van de muren. We hebben nu een test in werking gezet waarbij de achterwand van de kerkzaal is bekleed met glaswol. We zijn uiteraard zeer benieuwd naar het effect hiervan.
Het is een tijdelijke test en afhankelijk van de uitkomsten zullen we
verdere besluiten nemen
E. Roerdink, penningmeester
[Opgenomen op: 23-10-2019]
SPRING! dienst op 17 november
17 november
SPRING! dienst op 17 november 
Vijfde Springdienst op zondag 17 november over Maria.
De 5e dienst in de Springserie is op zondag 17 november in de Jo-hanneskerk in Sittard. We beginnen met koffie om 10.00 uur en de dienst start om 10.30 uur. Centraal in deze Spring! - dienst staat Ma-ria. Wat zo bijzonder is in het leven van Maria is dat zij als jonge een-voudige vrouw de moeder van Jezus werd. Het thema van de dienst is dan ook: een gewoon meisje, een heel bijzonder verhaal. Het is de wereld op z’n kop. In de Lofzang van Maria zien we dat de eenvou-dige mens het podium krijgt en de machtige van zijn troon gestoten wordt. Maria is hierdoor toegankelijk geworden voor hele gewone mensen. Ook heeft Maria een bijzondere betekenis in de katholieke kerk.

Tijdens de dienst zal, naast de bekende items, een zuster van het Be-zinningshuis ‘Regina Carmeli’ in Sittard, kort iets delen over die bij-zondere betekenis van Maria in haar leven.
De ochtend wordt afgesloten met ontmoeting onder het genot van soep en stokbrood voor wie daar zin in heeft.

Ook nieuwsgierig geworden? Neem gerust vrienden en kennissen mee, iedereen is welkom! Er is crèche en kindernevendienst. We zien je graag komen.

Wat is Spring!:
Spring! is een serie laagdrempelige kerkdiensten waarin op een eigen-tijdse en creatieve manier aandacht gegeven wordt aan wat het bete-kent om in God te geloven en Jezus te volgen.

Spring! wil de kerk midden in de maatschappij zetten en prikkelend voorhouden dat het christelijke geloof relevantie heeft voor iedere dag. Spring! is er voor jong en oud en wil laten zien dat we elkaar nodig hebben om ons leven zinvol in te vullen. Spring! is een prettige mengeling van stil worden en tot inkeer komen en uitbundig met el-kaar het leven vieren en ervaringen delen.

Ook in 2020 gaan we vijf Springdiensten organiseren. De eerste van het volgend jaar is op zondag 9 februari. Noteer dit alvast maar in je agenda.

Het Spring! Team: Ard, Irene P, Irene vG, Marnix, Maurice, Nely, Rolinka, Rosetta en Thea.
[Opgenomen op: 23-10-2019]
Oogstmarkt (2 van 2)
10 november
 
Ook dit jaar organiseert ZWO weer de jaarlijkse Oogstmarkt op zondag 3 november en zondag 10 november na de kerkdienst.
De eerste zondag is er dienst in de Johanneskerk en de tweede zondag in de Ontmoetingskerk.  Het is een goede gewoonte om dankbaar stil te staan bij alles wat God ons in de natuur heeft gegeven dit jaar.
 
We willen daarom iedereen uitnodigen om iets mee te brengen. Dit mag van alles zijn : zelfgemaakte koekjes, jam, sap, chutney, wafels cakes. Maar ook noten, appels, courgettes, een leuke fruitmand, droogbloemen enz.  Al wat je kunt missen is welkom. Daarnaast willen we ook weer legpuzzels en gezelschapspelletjes verkopen. Dit alles mag je meebrengen op de dag van de oogstmarkt of de zondag ervoor. De opbrengst gaat ook dit jaar weer naar het werk van Shabai in China. [aangeboden door Iet den Boer]
[Opgenomen op: 09-10-2019]
Oogstmarkt (1 van 2)
3 november
 
Ook dit jaar organiseert ZWO weer de jaarlijkse Oogstmarkt op zondag 3 november en zondag 10 november na de kerkdienst.
De eerste zondag is er dienst in de Johanneskerk en de tweede zondag in de Ontmoetingskerk.  Het is een goede gewoonte om dankbaar stil te staan bij alles wat God ons in de natuur heeft gegeven dit jaar.
 
We willen daarom iedereen uitnodigen om iets mee te brengen. Dit mag van alles zijn : zelfgemaakte koekjes, jam, sap, chutney, wafels cakes. Maar ook noten, appels, courgettes, een leuke fruitmand, droogbloemen enz.  Al wat je kunt missen is welkom. Daarnaast willen we ook weer legpuzzels en gezelschapspelletjes verkopen. Dit alles mag je meebrengen op de dag van de oogstmarkt of de zondag ervoor. De opbrengst gaat ook dit jaar weer naar het werk van Shabai in China. [aangeboden door Iet den Boer]
[Opgenomen op: 09-10-2019]
Voorstelling van Titia Brassé
16 oktober
Voorstelling van Titia Brassé 
Passage, afdeling Geleen, organiseert op woensdag 16 oktober haar ledenmiddag met een voorstelling van Titia Brassé:
 Tesoro – het aangrijpende verhaal van dirigent Jean Paul en de harpiste Esther. Jean Paul Bruls, de strenge, maar charmante dirigent, van het Phil harmonisch symfonieorkest, leert de jonge harpiste Esther kennen. Naast concerten en buitenlandse reizen, bloeit er een romance tussen hen op. Met als gevolg: een verloving, een huwelijk en drie kinderen. Een leven met golfbewegingen, dat als een fotoboek aan hen voorbij bladert. Totdat het Jean Paul is “die stilvalt”. Er wordt bij hem dementie geconstateerd. Als een mantel, op maat gesneden, boetseert de familie de zorg om hem heen, jarenlang. Maar op gegeven moet Esther Jean Paul verder loslaten. De kinderen moeten Jean-Paul loslaten. Jean-Paul moet zichzelf loslaten. Met een zachte klik opent de deur van de gesloten afdeling…..
 
Het verhaal vertelt het verdriet, om stap voor stap, de mens met Alzheimer, los te moeten laten. En over de mens, die de zorg, met alle goede bedoelingen, verleent. Over communicatie……, snelle interpretaties en gekleurde gedachtes.
Van harte welkom in de Herberg van de Ontmoetingskerk. We beginnen om 14.30 uur. Gasten zijn altijd welkom. Zij betalen  € 4,--
 
[Opgenomen op: 02-10-2019]
Ontmoeten op Zondagmiddag
 
 

Komende zondagmiddag 15 september is er weer een Ontmoetingsmiddag in de Ontmoetingskerk.

  Ook op 13 oktober en 10 november zijn de volgende "Ontmoeten op Zondagmiddag" middagen weer gepland. Voor een praatje, spelletje en een kop koffie. Elke keer is er een amusant intermezzo en elke keer is het ook weer een gezellig samenzijn. Iedereen is van 14.30 uur tot 16.30 uur van harte welkom in de Herberg van de Ontmoetingskerk in Geleen, toegang is vrij.

[Opgenomen op: 12-09-2019]
Passage: van Panfluit tot pijporgel
18 september
 
Passage, afdeling Geleen, organiseert op woensdag 18 september haar ledenmiddg met een lezing van Ria van Mourik getiteld: “Van panfluit tot pijporgel”.  Het pijporgel heeft een lange ontwikkeling meegemaakt. Het is een blaasinstrument en wordt wel het grootste muziekinstrument ter wereld genoemd. Grote orgels hebben tal van pijpen, in allerlei vormen en van verschillende materialen. Elk met hun eigen klank. Maar het begon veel kleiner. We volgen het verhaal van die ontwikkeling via beelden met de beamer.
Van harte welkom in de Herberg van de Ontmoetingskerk. We beginnen om 14.30 uur. Gasten zijn altijd welkom. Zij betalen  € 4,--

[Opgenomen op: 11-09-2019]
Nieuw seizoen Kringenwerk
20 september
Nieuw seizoen Kringenwerk 
Het interkerkelijk kringenwerk gaat weer beginnen met het nieuwe seizoen. De startavond is op 20 september om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. We presenteren daar een gezamenlijk programma met het winterwerk van Sittard-Grevenbicht, en het programmaboekje. Het programmaboekje wordt niet meer bezorgd op het adres van de bekende deelnemers aan de kringen, maar is verder in de kerken en op aanvraag beschikbaar. Ook staat het programma op een vernieuwde website www.kringenwerk.nl.
[Opgenomen op: 02-09-2019]
Wereld Voedseldag: 16 oktober
 
Op 16 oktober is het de jaarlijkse wereld voedseldag. Het  initiatief van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO = Food and Agricultural Organisation) van de Verenigde Naties brengt tot uiting dat de aarde ruim voldoende voedsel voortbrengt om alle wereldbewoners elke dag een volwaardige maaltijd voor te zetten. Als we maar eerlijk delen!
Op 16 oktober, Wereldvoedseldag, vraagt de FAO jaarlijks wereldwijd aandacht voor voedselzekerheid in de wereld. De FAO van de Verenigde Naties is een organisatie die tot doel heeft om de honger in de wereld te bestrijden. Het hoofdkwartier van de FAO is gevestigd in Rome Ook de kerken geven aandacht aan deze dag met het volgende project: Bendejongeren opgeleid tot topkok in Colombia
In de sloppenwijken van Bogotá houden drugsgeweld en zware criminaliteit jongeren volledig in de greep. Kerk in Actie brengt daar met een ambitieus project verandering in. In één van de gevaarlijkste wijken van de stad zijn we een kookschool annex restaurant gestart. Zestig kansarme jongeren worden er opgeleid tot chef-kok en leren hoogwaardige en gezonde gerechten te bereiden met producten van boeren uit de omgeving. Inmiddels is in de Colombiaanse stad Cali een tweede kookschool geopend. Op beide locaties leiden we in totaal 180 jongeren op. Collecteer mee en geef kwetsbare jongeren de kans van hun leven om niet in de criminaliteit verzeild te raken!
De collecte voor dit project houden we op 13 oktober 2019
 
[Opgenomen op: 30-08-2019]
Vierde Springdienst, 6 oktober over Paulus
6 oktober
 
De 4e dienst in de Springserie is op zondag 6 oktober in de Johanneskerk in Sittard. We beginnen met koffie om 10.00 uur en de dienst start om 10.30 uur. Centraal in deze Spring! Dienst staat Paulus. Wat zo bijzonder is in het leven van Paulus is de complete ommezwaai die hij ondergaat als hij in contact komt met Jezus, een waarlijke bekering! Herken jij ook zo’n ommezwaai in je eigen leven?
De ochtend wordt afgesloten met soep en (exotische) hapjes voor wie daar zin in heeft. Ook nieuwgierig geworden? Neem gerust vrienden en kennissen mee, iedereen is welkom! Er is crèche en kindernevendienst. We zien je graag komen. Wat is Spring!:
Spring! is een serie laagdrempelige kerkdiensten waarin op een eigentijdse en creatieve manier aandacht gegeven wordt aan wat het betekent om in God te geloven en Jezus te volgen.
Spring! wil de kerk midden in de maatschappij zetten en prikkelend voorhouden dat het christelijke geloof relevantie heeft voor iedere dag. Spring! is er voor jong en oud en wil laten zien dat we elkaar nodig hebben om ons leven zinvol in te vullen. Spring! is een prettige mengeling van stil worden en tot inkeer komen en uitbundig met elkaar het leven vieren en ervaringen delen. Er komt nog een bijeenkomst in de Spring! serie op zondag 17 november 2019. Noteer je het alvast? Ook in 2020 gaan we vijf Springdiensten organiseren. Het Spring! Team: Ard, Caroline, Emma, Irene P, Irene vG, Marnix, Maurice, Nely, Rolinka, Rosetta en Thea
[Opgenomen op: 22-08-2019]
Actueel Agenda


Site Login & Privacy

Een product van Class Automatisering Geleen | © 2014-2018