Zoek op deze website
 
Kerkdiensten
Alle diensten 
24 februari
09:00 Urmond
24 februari
10:30 Geleen, Ontmoetingskerk
28 februari
15:30 Beek-WZC Franciscus
3 maart
10:30 Sittard, Johanneskerk
Welkom!
 
  Graag zijn wij een gemeente die voor u en jou iets kan betekenen en waar het elkaar ontmoeten waardevol is. Dat kan op zondag maar ook in de week. Als u niet zo’n kerkganger bent is er door de week van alles te doen. Voorbijgangers, toeristen, belangstellenden, wij heten u en jou van harte welkom in onze protestantse gemeente in Zuid-Limburg.   Ds Pier Prins
 _________________  
Veertigdagentijd: Nieuw Begin
 
Na een periode van feesten begint het vasten. Nu doen protestanten nooit zoveel aan vasten, trouwens katholieken ook niet veel meer. Voor het echte vasten, moet je bij de moslims zijn. Toch gaat de vastentijd oftewel de Veertigdagentijd niet langs ons heen. In liederen, teksten en kleuren (paars) merken we dat sfeer ingetogener is, ernstiger. De levens- en lijdensweg van Jezus laat ons niet onberoerd. In zijn gezelschap gaan we op weg naar Pasen. Zijn weg is een weg vol hindernissen en tegenslagen. Maar de weg van Jezus leert ons ook hoe we kunnen volhouden en staande kunnen blijven. In die zin zijn weg voor ons levensles. Meestal volgen we het thema dat ons aangereikt wordt vanuit de landelijke Protestantse Kerk. Dit jaar luidt het thema: “Een nieuw begin”. De veertigdagen vormen een goed moment om een nieuw begin te maken. En om afstand te doen van wat je hindert. En om je te bezinnen op wat je anders zou willen doen. Het thema van het nieuwe begin staat niet alleen zoveel mogelijk in de zondagse diensten centraal, maar eveneens bij drie sobere maaltijden die we weer gaan houden. Zie voor data en de locaties van de sobere maaltijden elders in Kerknieuws. Ook in de oecumenische vesper in Beek op donderdagavond 21 maart laten we ons inspireren door het nieuwe begin.
[Opgenomen op: 19-02-2019]
Sobere maaltijden in 40-dagentijd
13 maart
Sobere maaltijden in 40-dagentijd 
Al meerdere jaren zijn er drie sobere maaltijden in de Veertigdagentijd met daarbij een korte bezinning (een (Bijbel)tekst een lied, een gebed, een kleine gedachtewisseling). Samen eten en met elkaar praten over wat ons bezielt en bezighoudt is de opzet van deze bijeenkomsten. Daarnaast is er uiteraard ook de ontmoeting en de gezelligheid. Van harte welkom. Maar wel graag opgave in verband met het eten. Graag daarvoor een email naar Pier Prins voor degenen uit Geleen -Beek-Urmond: prins1959@gmail.com De maaltijden zijn van 18.00 uur – 19.00 uur. De data zijn:
13 maart: Johanneskerk in Sittard
27 maart: Vrangendaelparochie in Sittard (Hemelsley 240 te Sittard) 
10 april:  Ontmoetingskerk in Geleen Nogmaals hartelijk welkom.
[Opgenomen op: 19-02-2019]
Symbolisch bloemschikken in 40-dagentijd
 
Gedurende de veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een “nieuw begin”.  In de Johanneskerk en de Ontmoetingskerk gaan we ieder week rond dit thema een symbolische schikking maken. Op de tafel staan elke zondag acht flessen omkleed met riet. Waarom acht flessen? Op de achtste dag begint een nieuwe week (na 7 dagen). Een nieuw begin. De flessen zijn gevuld met water en omkleed met riet. Het water staat symbool voor groei, nieuw leven en het riet is buigzaam en sterk. Elke zondag staan de flessen in een andere opstelling (cirkel, vierkant, enz.) en hebben een speciale bloemschikking. We hopen dat het inspirerende weken mogen worden. Namens de bloemendienst,
Ali Hooft
[Opgenomen op: 19-02-2019]
Wijziging afrekening uitvaartdiensten
 
Regelmatig wordt er een beroep gedaan op onze predikant om een uitvaart te begeleiden. Soms is de uitvaart in één van onze kerkgebouwen, vaak ook in de aula van het crematorium. Er wordt door de penningmeester bepaald of er wel of geen rekening wordt verstuurd. Tot nu toe geldt dat op de totale kosten van de uitvaart, een bedrag in mindering wordt gebracht ter waarde van de vaste vrijwillige bijdrage (VVB) over de 4 jaren voorafgaand aan het overlijden. In de praktijk komt het erop neer dat kerkleden die VVB  betalen vrijgesteld worden van kosten voor de uitvaarten. Kerkleden die geen of een heel geringe VVB betalen en niet-leden, krijgen wél een rekening. Om de regel gelijk te trekken met de gemeente SG heeft de RvB besloten om niet 4 jaar maar 3 jaar VVB te verrekenen. Voor een overzicht van de tarieven kunt u terecht bij ondergetekende
Eddy Roerdink, tel. 046 474 95 96, email eizeroerdink@gmail.com
[Opgenomen op: 19-02-2019]
2e Spring! dienst 31 maart
31 maart
 
De tweede Spring! dienst op zondag 31 maart 2019
Bij de eerste SPRING! dienst stond er, in een volle kerk de apostel Petrus als de centrale figuur.
Veel kinderen, jongeren, ‘oudere jongeren’, 'jongere ouderen' en echte ouderen genoten van deze viering met veel levendige elementen. De dienst was voorbereid door een werkgroep uit de PGSG en de PSGGBU. Er was tijd voor bezinning, stilte, gebed, en actualiteit. Bij het onderdeel ontmoeting vormden de mensen kleine gespreksgroepjes van 2 tot 5 mensen om elkaar in een kort gesprekje beter te leren kennen. Het koste moeite om ze weer stil te krijgen, want het sloeg behoorlijk aan.
Een paar liederen werden er gezongen en er was via de beamer ook muziek te beluisteren van onder andere Stef Bos en Marco Borsato. De kinderen bleven knutselen in een hoekje van de kerk. Ook nieuwgierig geworden? De 2e dienst in de Spring! serie is op zondag 31 maart 2019 in de Johanneskerk in Sittard. We beginnen met koffie om 10.00 uur en de dienst start om 10.30 uur. Centraal in deze Spring! staat Ruth, haar man overlijdt en haar schoonmoeder, ook weduwe, wil terug naar haar eigen land. Ruth heeft het niet bepaald makkelijk – maar haar karakter en keuzes veranderen haar leven voorgoed. Wat leren we van haar? De ochtend wordt afgesloten met soep en brood voor wie daar zin in heeft.
Neem gerust vrienden en kennissen mee, iedereen is welkom! Er is crèche en kindernevendienst.
Wat is Spring!:
Spring! is een serie laagdrempelige kerkdiensten waarin op een eigentijdse en creatieve manier aandacht gegeven wordt aan wat het betekent om in God te geloven en Jezus te volgen.
Spring! wil de kerk midden in de maatschappij zetten en prikkelend voorhouden dat het christelijke geloof relevantie heeft voor iedere dag.
Spring! is er voor jong en oud en wil laten zien dat we elkaar nodig hebben om ons leven zinvol in te vullen.
Spring! is een prettige mengeling van stil worden en tot inkeer komen en uitbundig met elkaar het leven vieren en ervaringen delen.
Er komen nog meer bijeenkomsten in de Spring! serie op de zondagen 19 mei, 6 oktober en 17 november 2019. Schrijf ze vast in je agenda!
Het Spring! Team in alfabetische  volgorde: Ard, Caroline, Emma, Irene, Marnix, Maurice, Nely, Rolinka, Rosetta en Thea.
[Opgenomen op: 12-02-2019]
Tijdmachine: Synode 5D
 
Synode 5D, een tijdmachine die de bezoeker meeneemt naar het Dordrecht van 400 jaar geleden.
Met deze nog nooit eerder vertoonde, 3D virtuele reconstructie van het verleden, dwaal je rond langs prachtig vormgegeven gevels, havens en poorten. Daarnaast biedt Synode 5D toegang tot uitgebreide informatie; over het dagelijks leven, kunst, religie, handel en politiek. Uniek in Nederland, is dit een meeslepende en nieuwe manier om de geschiedenis te ontdekken.
 
Verrassende verhalen
Synode 5D is een digitaal platform, dat thuis vanachter de pc kan worden bezocht: via de website www.synode5d.nl. Ook ter plekke – met telefoon of tablet via de gratis app synode 5D – laat het zien hoe het er ooit uit zag. Op zes plekken in de binnenstad duik je in het verleden van Dordrecht en kom je verrassende zaken te weten. Lees over Jacob de Witt, de ‘banckroetkoopman’, de Grote Kerk met haar stompe toren, de gasten van café de ‘Naedorst’, de Kleine IJstijd en nog veel meer. Voor kinderen van groep 5 t/m 8 is er een speciale kinderversie. De route loopt dwars door het centrum van Dordrecht, van de Groothoofdspoort via de Wijnstraat naar de Doelstraat.
 
Voor iedereen
Synode 5D is geschikt voor alle leeftijden en niveaus: van kinderen en dagjesmensen tot studenten en experts op het gebied van (kunst & architectuur)geschiedenis, erfgoed, vormgeving en religie. Ook is er een Engelse versie beschikbaar. Ambassadeur van Synode 5D is Maarten van Rossem, ’s lands bekendste historicus en liefhebber van Dordrecht.
 
Wanneer
Beleef deze interactieve bezoekersgids, encyclopedie en educatiemiddel ineen t/m 29 mei 2019.
[Opgenomen op: 10-02-2019]
Gezamenlijke Koffiemiddag
 
Gezamenlijke Koffiemiddag wijken Grevenbicht, Sittard-Oost en -Noord en Urmond-Stein. Op donderdag 7 maart is er een gezamenlijke koffiemiddag voor de wijken  Grevenbicht, Sittard-Oost en -Noord en Urmond-Stein in het Podiumkerkje, Heilig Kruisstraat 30, Grevenbicht. De aanvang is om 14.00 uur. De middag wordt geleid door Ds. Joachim Stegink. De koffiemiddag is voor alle leeftijden.
(let op: de middag was eerst gepland dinsdag 5 maart, maar is op veler verzoek  verplaatst donderdag 7 maart).

[Opgenomen op: 10-02-2019]
Het OK-team eindigt als tweede bij Sirkelslag
 
Vrijdagavond 1 februari deed een 7-tal meiden onder de naam ‘OK-team’ mee aan Sirkelslag-Young om onze gemeente te vertegenwoordigen. En hoe !!! Na een voorbereiding met frietjes, snacks en saus, begon via internetverbinding deze landelijke wedstrijd met dit keer het thema ‘Jozef’.
Presentator Klaas van Kruistum leidde het verhaal in en gedurende het verhaal moest een vijftal spellen gespeeld worden. Gestart werd met het maken van de mooie, kleurrijke jas van Jozef. Vol enthousiasme werden verschillende kleuren stof geknipt en geplakt. Een kleurrijk resultaat mag je het zeker noemen. Op de rode loper liet een deel van het team vervolgens delen van een code zien aan het andere deel van het team. De code werd goed ontrafeld met als oplossing: Hoogmoed komt voor de val.
Het volgende spel was een uitdaging: 10 multiple choice vragen over het Bijbelverhaal. Pier Prins, die een kijkje kwam nemen, was onder de indruk van de Bijbelkennis bij de dames. (hij wist niet dat we nog eens een mooi verhaal hadden gelezen na het eten ?)
Daarna moest de groep opnieuw opgesplitst worden en moesten levende letters op de grond woorden vormen. De meiden gingen als een trein. Vaak werd het woord al na een paar letters geraden. Knap hoor!
Inmiddels was Jozef in het verhaal onderkoning en braken de 7 vette en daarna 7 magere jaren aan. Dit onderdeel kwam terug in het knikkerspel: gedurende 7 minuten mochten de meiden zoveel mogelijk knikkers tussen hun tenen in een emmer verzamelen die 7 meter verder stond. Dat ging héél goed en dus waren ze goed opgewassen tegen de 7 magere jaren waarin ze door te dobbelen weer knikkers moesten inleveren.
Tot slot was er natuurlijk de hereniging van Jozef met zijn familie, dat gevierd werd met een feestmaal. Dat mochten de meiden, gesplitst in twee groepen, uitbeelden. Letterlijk uitbeelden, want er werden twee levende schilderijen gemaakt waarin vervolgens 5 items veranderd moesten worden. Knap hoor, hoe zelfs het omdraaien van het luciferdoosje was opgemerkt.
De meiden hadden slechts een paar puntjes gemist, en dus eindigde ons OK-team als tweede in de landelijke wedstrijd en als eerste in de regio Limburg. Dat vinden we nu echt OK. Als prijs krijgen zij tickets voor het Rijksmuseum voor de Oudheden in Leiden. En dus hebben ze nog een leuk uitje voor de boeg. Dat moest natuurlijk gevierd worden met (alcoholvrije) bubbels. Laat die fles maar knallen!

[Opgenomen op: 08-02-2019]
Werkgroep Kerkgebouwen
 
De gezamenlijke kerkenraden van GBU en SG hebben een commissie benoemd die als opdracht heeft om op afzienbare termijn een concreet voorstel uit te werken “voor het gebruik en de toekomst van de kerkgebouwen in de beide gemeenten om de activiteiten van een inspirerende geloofsgemeenschap in de Westelijke Mijnstreek te kunnen uitvoeren”.
De werkgroep heeft inmiddels een aantal keren vergaderd over de aanpak. We willen U graag hierover informeren.
Met de kerkenraad is afgesproken dat we ons in eerste instantie concentreren op het gebruik van de twee grote kerken: Johanneskerk en Ontmoetingskerk.
Er zijn twee fases onderscheiden:
• In fase1 zal eerst de behoefte van onze gemeenteleden worden geïnventariseerd mbt het gebruik van onze kerkgebouwen. Doel van de inventarisatie is dat we tot criteria kunnen komen waarmee de werkgroep uiteindelijk in fase 2 een voorstelkan doen. Uw inbreng is dus essentieel!
• De opdracht voor  fase 2 is om alternatieven  uit te werken  en een voorstel te doen voor de keuze van één groot kerkgebouw.
De vaststelling van de rol van de kleine kerkgebouwen komt wat later aan de orde.
De werkgroep wil in fase 1 zo breed mogelijk uw mening horen.Daartoe wordt aansluitend aan de diensten van 17 maart (Johanneskerk) en 24 maart (Urmond en Ontmoetingskerk) een raadpleging van de gemeenteleden gehouden.
Maar we zullen ook andere mogelijkheden geven om uw mening kenbaar te maken; we nodigen u ook uit om spontaan uw mening te geven aan één van de leden van de werkgroep.U kunt uw spontane mening ook maien naar scriba@protestantswestelijkemijnstreek.nl
 Het gaat om de toekomst van onze kerk! Mogen we op uw medewerking rekenen?
De commissie
Rob Atsma    Vz. 
Ingrid Boonstra  
Bert Bosman   
Riet Coolsma   
Rien Hooft   
Eddy Roerdink   
Henk Verkerk
[Opgenomen op: 07-02-2019]
Mutaties Kerknieuws
 
Wijzigingen in uw persoonlijke situatie worden niet meer automatisch in Kerknieuws vermeld, uitgezonderd het overlijden van gemeenteleden. Indien u er prijs op stelt dat uw verhuizing, vertrek, huwelijk, geboorte van uw kind, overlijden van een niet lid, etc toch vermeld wordt, dan dient u dat door te geven aan de ledenadministrateur: G. Wijsman, Hubertusstr. 94, 6191 PD  Groot-Genhout  Tel.  046-437  87  25 
ledenadmin@pggbu.nl  
[Opgenomen op: 30-01-2019]
Privacy in Kerknieuws
 
Nieuwe regels Kerknieuws: privacy
Vorig jaar mei is een nieuwe Europese wet in werking getreden die toeziet op het zorgvuldig omgaan met privégegevens. Als kerk hebben we daar ook mee te maken. De kerk telt immers leden en het is zaak om de gegevens van de leden goed in acht te nemen. Op onze website kunt u al zien dat er bijv. geen foto’s meer op staan en dat andere gegevens verwijderd zijn. Ook met betrekking tot ons kerkblad heeft de kerkenraad onlangs besloten om niet langer persoons- en adresgegevens van de leden te vermelden in  het Kerknieuws. Daarbij gaat het om verhuizingen, om nieuw-ingekomenen, huwelijken en geboorten. Wel wordt een overlijden vermeld. Veelal gaat een overlijden gepaard met een in memoriam in het kerkblad als de uitvaart plaatsvond vanuit de kerk. Ook zullen niet meer de namen vermeld worden van hen die in het ziekenhuis zijn opgenomen of daar verbleven hebben. Dat alles wil niet zeggen dat er geen namen meer genoemd mogen worden in het Kerknieuws. Want wilt u toch graag vermeld worden in het kerkblad om te laten weten dat u verhuisd bent of omdat u in het ziekenhuis ligt of gelegen hebt, dan moet u daar voortaan zelf voor zorgen.  Het noemen van namen en adressen gebeurt dus niet meer automatisch. In elk nummer van Kerknieuws komt een mededeling te staan hoe en aan wie u uw namen kunt doorgeven. U zult zich afvragen, waarom moeten deze nieuwe regels zonodig worden toepast op ons kerkblad? Het kerkblad is er toch ook voor bedoeld om van elkaar op de hoogte te zijn en om met elkaar mee te leven? Dat blijft zeker het geval, alleen komt de verantwoordelijkheid voortaan bij de lezer zelf te liggen.
 
Mede naar aanleiding van een paar vervelende opmerkingen van mensen die met hun naam en adres in het kerkblad stonden, terwijl ze dat niet wilden, hebben we besloten tot de nieuwe opzet. De wijkteams en de predikant hopen uiteraard zo goed mogelijk op de hoogte te blijven  van het wel en wee van de gemeenteleden.  Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van de wijzigingen, dan hoor ik die graag van u Pier Prins
Als u opgenomen bent in het ziekenhuis en bezoek wilt ontvangen van de predikant, geef het dan even door aan ds. Pier Prins. En als u bij een ziekenhuisopname graag uw naam in Kerknieuws vermeld wilt hebben, geef dat dan ook even door aan ds. Pier Prins. tel. 436 00 37
 
[Opgenomen op: 30-01-2019]
Radiokerkdiensten
 
Bericht van Albert Sjollema:
Daar  ik u beloofd had in Kerknieuws nummer 11 nader nieuws te zullen geven over de radiodiensten in 2019, maar nog niet precies wist hoe het zou gaan worden, komt dus nu nadere uitleg. Radiodiensten in 2019 vanaf 13 januari: In plaats van de wekelijkse kerkdienst op zondagmorgen zendt Streekomroep START-radio vanaf nu gelijktijdig met de uitzending van en via Lokale Omroep Stein,  het programma “Kerk en Samenleving” uit. Naast berichten van de kerken en uit de samenleving vormt de wekelijkse kerkdienst uit één van de deelnemende kerken uit de regio een vast onderdeel (Geleen en Urmond zijn de twee protestantse van de nu twaalf deelnemers.) De productie en redactie worden verzorgd door de Lokale Omroep Stein. “Kerk en Samenleving” wordt uitgezonden op zondagochtend tussen 8:00 en 10:00 uur via de kanalen van Streekomroep Start: FM 99.1 en 107.3,  Ziggo FM 87.5 en digitaal kanaal 916,  audio via Start TV(kabelkrant)  en internet  www.streekomroepstart.nl Luister Live, alsmede op de radiokanalen van de Lokale Omroep Stein. Dit is één van de stappen waarin de radioprogrammering van Lokale Omroep Stein en Streekomroep Start op elkaar worden afgestemd, vooruitlopend op een mogelijke fusie tussen beide omroepen in de nabije toekomst. U heeft op zondag 6 januari dus voor het laatst mij een dienst van de Ontmoetingskerk hebben horen aankondigen. Ik hoop u zo voldoende te hebben bijgepraat.
Albert Sjollema
[Opgenomen op: 30-01-2019]
Koffers gezocht voor Zambia
 
Komende maand gaan Henk en ik een paar weken naar Zambia om onze kinderen en kleinkinderen te bezoeken. 29 Oktober is de dochter van Samuel en Tamara en zusje van Bram, Aron en Seth geboren: Lisa.
Ondertussen gaat het werk door: veel mensen kunnen geholpen worden aan staar en andere oogproblemen, er worden mensen opgeleid en de bouw van de oogkliniek vordert. In maart kunnen we hierover meer vertellen!
Vanuit Nederland zal binnenkort ook iemand van Stichting Zienderogen naar Zambia gaan om de brillenwinkel in de kliniek vorm te geven. Hiervoor zijn veel spullen, waaronder gereedschap, nodig. Samuel en Tamara hebben gevraagd of wij ook een deel van deze spullen mee willen nemen.
We vliegen met British Airways. Deze maatschappij zorgt ervoor dat wij op de heenweg beiden een extra koffer mee mogen nemen. Maar die koffers mogen niet mee terug; die kunnen in Zambia weggegeven worden aan mensen die een koffer goed kunnen gebruiken.
Heeft u nog een koffer (liefst met wieltjes) op zolder staan die u niet meer nodig heeft? Bel dan 4379201 of stuur een mail naar berthaverkerk@gmail.com Met een hartelijke groet, Henk en Bertha Verkerk 
[Opgenomen op: 22-01-2019]
Mooie Middagen
3 februari
Mooie Middagen 
Op zondagmiddag zinvol even bijpraten, maar niet op een lege maag natuurlijk. Zo stellen we dat ons voor. Mooie middagen om erbij te zijn en misschien wel om mensen voor uit te nodigen. Er zijn statafels, er is een wijntje, er zijn hapjes, en er is een goed en misschien wat onvoorspelbaar gesprek op gang gebracht door een spitse column. Elk goed gesprek heeft trouwens eigenlijk iets van een verrassing. Op de achtergrond wordt er rustig muziek gemaakt. Af en toe worden we even stil om te luisteren. Dus van harte welkom om vier uur, op zondagmiddag 3 februari 16:00 uur in het Gruizenkerkje te Sittard.
Informatie: Irene Pluim, tel. 046- 4583183, irenepluim@home.nl of Bert Stuij, tel. 046-4200745.
[Opgenomen op: 22-01-2019]
Kees van Luijk herkozen
 
Er zijn geen tegenkandidaten binnengekomen tegen de herverkiezing van Kees van Luijk als ouderling-scriba, waardoor hij is herverkozen. Verder heeft de kerkenraad Wim Hendriks herbenoemd als lid van de Raad voor ZWO. Wim maakt als diaken ook deel uit van de kerkenraad, waarvan de termijn niet synchroon loopt met zijn lidmaatschap van de Raad voor ZWO (onderdeel van de  diaconie).
[Opgenomen op: 22-01-2019]
1e Gezellige Zondagmiddag
17 februari
 
EERSTE ONTMOETING OP DE ZONDAGMIDDAG OP 17 FEBRUARI We gaan beginnen met de gezellige zondagmiddagen in de herberg van de Ontmoetingskerk! Op zondagmiddag 17 februari is de kerk open van 14.30 uur tot 16.30 uur. Er zal koffie en thee zijn met iets erbij, ruimte voor ontmoeting en gesprek. Ook staan er spelletjes en sjoelbakken klaar voor wie het leuk vindt om een spelletje te doen. We maken er met elkaar een fijne middag van. Iedereen is van harte welkom! De volgende data kunt u ook al noteren: 17 maart, 14 april en 19 mei.  Tot ziens: Betty Dijkstra, Henk van Doornik, Riet Krijgsman, Piet Paulissen, Pier Prins, Connie Seute, Ruud Steen,  Caroline Steenwijk, Sandra Valk, Bertha Verkerk en Bep Wijmenga    
[Opgenomen op: 20-01-2019]
Actueel Agenda


Site Login & Privacy

Een product van Class Automatisering Geleen | © 2014-2018